Tidigare aktiviteter

Presentation och analys av betänkandet om inskränkningar i upphovsrätten

Tid: 2024-01-25 15.00-18.00
Plats: Aulan, 7A Posthuset, Vasagatan 28
Pris: 400 kr (ink. eftermiddagsfika). Ange fakturaadress vid anmälan.
Antal platser: 120
Sista anmälningsdag: 2024-01-24

En särskild utredare har haft i uppdrag att se över upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Syftet med översynen har bl.a. varit att åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk för sådan användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd. Utredningen överlämnar sitt betänkande den 19 januari 2024.

Den särskilda utredaren Anders Dereborg och sekreteraren Clara Cederberg gästar föreningen och presenterar sitt förslag. Olika aspekter på förslaget analyseras och diskuteras därefter av ett antal experter.

Missa inte detta tillfälle att orientera dig om ett viktigt lagförslag och möjligheten att rivstarta remissarbetet!

Program

15.00 Presentation av utredningen
Anders Dereborg, särskild utredare
Clara Cederberg, sekreterare

[Bilder]

16.00 Kaffe

16.25 Panel 1: Trestegsregeln och ideell rätt
Jan Rosén, Stockholms universitet
Marianne Levin, Stockholms universitet
Hans Eriksson, Weterberg & Partners

17.00 Panel 2: Nyhetsrapportering och allmänt om förhållandet till yttrandefriheten
Olle Wilöf, Journalistförbundet
Anna Hammarén, Högskolan Väst
Lotta Wattrang, TV4

17.30 Panel 3: Panoramafrihet och parodiundantag
Peter Adamsson, Patent- och marknadsdomstolen
Eric Luth, Wikimedia Sverige
Jenny Rudvall, Bildupphovsrätt i Sverige
Rebecca Barzegar, SVT

18.00 Diskussion

18.15 Avslutning


Upphovsrättslig studiedag 2023

Tid: 2023-12-11 09:30 - 18:00 (Registrering från kl 09.00)
Plats: Konferensrum New York, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 (Stockholm)
Pris: 4900 kr (föreningen är momsbefriad). Faktura sänds ut innan studiedagen.
Antal platser: 150
Sista anmälningsdag: 2023-12-08

Upphovsrättslig studiedag 2023

 • Ny rättspraxis från EU-domstolen och nationella domstolar
 • På departementets skrivbord
 • Senaste nytt om AI och upphovsrätt
 • Förvärv av rättighetskataloger
 • Case: Juridiken kring Eurovision

I mitten av december hälsar föreningen er välkomna till den årliga studiedagen. Under dagen kommer vi att sammanfatta de viktigaste händelserna inom upphovsrätten från det gångna året och blicka framåt mot nästa år. Vi kommer att fördjupa oss i de senaste initiativen från Justitiedepartementet, utforska den nya EU-lagstiftningen om data och AI samt analysera dess inverkan på upphovsrätten. Dessutom kommer vi att undersöka praktiska och juridiska aspekter av förvärv av rättighetskataloger och fördjupa oss i juridiken kring Eurovision.

Denna studiedag är inte bara en möjlighet att hålla sig uppdaterad på det upphovsrättsliga området, utan också en utmärkt chans att nätverka med kollegor. Vi ser fram emot en givande och trevlig dag tillsammans!

Vid anmälan: Vänligen ange i fältet "övrigt" eventuella kostpreferenser och om du avser att delta i det avslutande minglet.

Studiedagen äger rum i konferensrummet New York.

PROGRAM

09:00 Registrering och kaffe

09.30 Inledning

09.45 På departementets skrivbord – uppdatering från Justitiedepartementet

Johanna Price, Justitiedepartementet
Clara Cederberg, Justitiedepartementet

10.15 Ny EU-lagstiftning om data och AI: Hur påverkas upphovsrätten?

Hajo Michael Holtz, Uppsala universitet
Jonas Ledendal, Lunds universitet

11.00 Kaffe

11.30 Tema AI och upphovsrätt

 • Djupdykning i tekniken
 • Så påverkas de upphovsrättsliga bedömningarna
 • Text- och datautvinningsundantagen – ett återbesök
 • Organisationers ställningstaganden kring AI

Fredrik Öhrström, Viklauverk AB
Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare
Thorbjörn Öström, Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling

12.45 Lunch

13.45 Rättspraxis från EU-domstolen och nationella domstolar

Karin Cederlund , Sandart&Partners
Johan Axhamn, Lunds universitet
Elin Lindh, Sandart&Partners

15.00 Kaffe

15.30 Förvärv av rättighetskataloger – praktik och juridik

Mattias Erdös, Sandart&Partners
Markus Boström, Ström advokatbyrå

16.00 Case: Juridiken kring Eurovision

Mats Lindgren, Sveriges Television

16.30 Avslutning / mingel (dryck och snittar)


Ideell rätt

Tid: 2023-10-11 18.00-21.00 (föredraget till kaffet)
Plats: Pelarsalen, Nalen, David bagares gata 19
Pris: 400 kr (för middag, öl/vin och kaffe). Faktureras i efterhand. Föreningen är momsbefriad.
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2023-10-05

Välkommen till kvällsmöte på Nalen med middag och föredrag! 

Temat för kvällen är ideell rätt.

Vi kommer under kvällen att få lyssna till ett föredrag av Ysolde Gendreau på temat "What's New with Moral Rights?"

Ysolde Gendreau är aktuell med boken "Research Handbook on Intellectual Property and Moral Rights" där hon utforskar den ideella rätten från dess uppkomst på 1800-talet till dess relevans för upphovsrätten i en digital miljö.

Har du nyligen blivit medlem i föreningen?

Styrelsen bjuder in till ett förmingel för personer som blivit medlemmar i föreningen under de senaste fem åren. Det är en möjlighet för oss att få hälsa på dig och för dig att träffa andra nya medlemmar. Varmt välkommen från kl. 17.30!


Våravslutning 2023

Tid: 2023-06-12 14:30 - 21:00
Plats: Hotel Skeppsholmen, Sjöofficersmässen, Långa raden 8
Pris: 500 kr inkl. drink och middag (Endast seminariet 250 kr. Notera detta vid anmälan.)
Antal platser: 80
Sista anmälningsdag: 2023-06-05

Välkommen till SFU:s traditionsenliga våravslutning på Hotel Skeppsholmen!

Eftermiddagsprogram

14.30-15.00 Kaffe
15.00 Aktuella frågor om maskininlärning och upphovsrätt
 
- Tobias Kempas, Vinge (bilder)
- Ludvig Werner, IFPI
- Katarina Renman Claesson, KRO
- Jerker Rydén, Kungliga biblioteket

16.00 Kaffe

16.30 Copyright infrastructure. Metadata m.m. för god förvaltning av rättigheter (bilder)
- Anna Vuopala, Kulturdepartementet i Finland 

17.00 Årets SFU-pris för bästa uppsats 

17.20
Att processa om upphovsrätt. Erfarenheter från upphovsrättsadvokater.
- Peter Danowsky, TimeDanowsky
- Monique Wadsted, Advokatfirman Wadsted
- Håkan Sjöström, Gozzo Advokater

Efter programmet följer vinmingel och buffé.

Programmet uppdateras.

Anmäl ev. specialkost vid registrering.Årsmöte 2023

Tid: 2023-03-30 18:00-21:00
Plats: Nalen, lokal Pelarsalen (tidigare Stacken), David bagares gata 19
Pris: 350
Antal platser: 110
Sista anmälningsdag: 2023-03-24

Svenska föreningen för upphovsrätts årsmöte äger rum torsdagen den 30 mars. 

Efter årsmötesförhandlingarna serveras middag och till kaffet följer ett föredrag av jur. dr. Johan Axhamn på temat "Är Patent- och marknadsöverdomstolen en prejudikatinstans?" Kommentatorer: Hovrättslagmannen i Svea Hovrätt Per Carlsson och chefsrådmannen vid Stockholms tingsrätt Stefan Johansson.

Årsmöteshandlingar (länkarna uppdateras med dokument efterhand som de blir tillgängliga) i pdf-format: 

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning och Balansräkning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag 2023


Upphovsrättslig studiedag 2022

Tid: 2022-11-28 09:00 - 18:00 (Registrering från kl 08.30)
Plats: Konferensrum New York, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 (Stockholm)
Pris: 4900 kr (föreningen är momsbefriad). Faktura sänds ut innan studiedagen.
Antal platser: 150
Sista anmälningsdag: 2022-11-21

Upphovsrättslig studiedag 2022

 • Ny upphovsrättslig praxis från EU-domstolen och nationella domstolar
 • Praktiska aspekter av värdering och värdesättning av upphovsrätt, särskilt i ljuset av nya bestämmelser om upphovsrättsliga avtal
 • Artificiell intelligens
 • Metaverse

Föreningen bjuder som vanligt in till en innehållsrik studiedag, denna gång i slutet av november. Vi summerar det viktigaste som hänt inom upphovsrätten under det gångna året och blickar framåt mot nästa år. Dessutom fördjupar vi oss i praktiska aspekter av värdering och värdesättning av upphovsrätt, särskilt i ljuset av nya bestämmelser om upphovsrättsliga avtal. Vidare lär vi oss mer om upphovsrättsliga aspekter på Metaverse och den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens.

Studiedagen är som alltid ett utmärkt tillfälle att bli uppdaterad om den senaste utvecklingen och att träffa kolleger!

Vid anmälan: Vänligen ange i fältet "övrigt" eventuella kostpreferenser och om du avser att delta i det avslutande minglet.

Studiedagen äger rum i konferensrummet New York.


PROGRAM

08:30 Registrering och kaffe

09:05 – 11:45 Nya bestämmelser om upphovsrättsliga avtal – men vad händer i praktiken?

10:30 Kaffe

11:00 Paneldiskussion

 • Susin Lindblom, förbundsdirektör, Dramatikerförbundet
 • Monique Wadsted, advokat, Bird & Bird
 • Mikaela Zabrodsky, VD, Förläggareföreningen
 • Åsa Anesäter, förbundsjurist, Författarförbundet  

12:00 Artificiell intelligens – senaste nytt och vad är på gång?

12:45 Lunch

13:45 Ny praxis från EU-domstolen och nationella domstolar – sammanfattning och analys

 • Karin Cederlund, advokat, Sandart & Partners
 • Mattias Erdös, advokat, Sandart & Partners

15:00 Kaffe

15:30 Metaverse – vad är det och vad innebär det för upphovsrätten?

Inledningsanförande av Per Strömbäck, Dataspelsbranschen. Kommentarer av jur dr. Kacper Szkalej, Lunds universitet.

16:30 Mingel


Närstående rättigheter

Tid: 2022-10-12 18:00-21:00
Plats: Nalen, lokal Pelarsalen (tidigare Stacken), David bagares gata 19
Pris: 350 kr (för middag, öl/vin och kaffe). Faktureras i efterhand. Föreningen är momsbefriad.
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2022-10-06

Temat för kvällsmötet är närstående rättigheter. 

ALAIs kongress i Estoril 15-16 september i år fokuserade helt på närstående rättigheter. Jan Rosén sammanfattar intrycken från kongressen och söker aktuella trender och tendenser hos rättsutvecklingen på de närstående rättigheternas breda fält.


Beställning av bok som dokumenterar 2019 års ALAI-kongress i Prag

Tid: 2022-10-06 -
Plats: -
Pris: Boken är gratis för medlemmar i SFU
Antal platser: 300
Sista anmälningsdag: 2022-10-06

Nu finns möjlighet att beställa ett exemplar av den bok som dokumenterar 2019 års ALAI-kongress i Prag. Konferensen fokuserade på individuell och kollektiv förvaltning av rättigheter (se https://www.alai2019.org/). Alla som är medlemmar i SFU är också medlemmar i ALAI och har därför möjlighet att få ett gratis exemplar av boken. Beställning sker genom att fylla i formulär via länk ovan ("Anmälan till aktivitet"), senast den 6 oktober.


Våravslutning 2022

Tid: 2022-06-07 15:00
Plats: Hotel Skeppsholmen, Sjöofficersmässen, Långa raden 8
Pris: 500 kr inkl. drink och middag (Endast seminariet 250 kr. Notera detta vid anmälan.)
Antal platser: 82
Sista anmälningsdag: 2022-06-02

Välkommen till SFU:s traditionsenliga våravslutning på Hotel Skeppsholmen!

Eftermiddagsprogram

14.30-15.00 Kaffe

15.00 Uppdatering om det senaste från lagstiftningsmaskineriet. Presentation av En oavvislig ersättningsrätt? (SOU 2022:23) och Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20)
Ricardo Valenzuela, Patent- och marknadsdomstolen
- Anna Enbert, Justitiedepartementet

16.00 Kaffe

16.30 Branschöverenskommelse för förenklad hantering av blockeringsföreläggande vid domstol
Överenskommelsen presenteras av Sara Lindbäck (Rättighetsalliansen), My Byström (Synch Advokat) och Johanna Tham (Telia), följt av kommentarer från Daniel Westman (oberoende rådgivare och forskare)


17.20 Årets SFU-pristagare presenterar sin uppsats "Sampling som upphovsrättslig metod"

17.40 Intrång i musik - unblurring the lines mellan svenska och amerikanska rättsfall och principer
Presentation av Jerker Edström och Emilia Hempel (Ström Advokatbyrå)

18.00 Drink och middag (buffé)


Webbinarium om EU-domstolens dom i mål C-401/19

Tid: 2022-04-26 17:00-18:00
Plats: Zoom
Pris: Kostnadsfritt
Antal platser: 300
Sista anmälningsdag: 2022-04-25

Föreningen arrangerar ett webbinarium den 26 april kl. 17-18 med anledning av att EU-domstolen samma dag meddelar dom i det uppmärksammade målet C-401/19 (Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd). Målet rör talan om ogiltigförklarande av artiklarna 17.4 b och 17.4 c i direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet). Vid webbinariet kommenteras domen och dess konsekvenser, bl.a. för (det ännu pågående) genomförandet av direktivet med svensk rätt. Webbinariet genomförs på engelska och endast via Zoom.

Kommentatorer är Eleonora Rosati, professor i immaterialrätt vid Stockholms universitet, och Tobias Kempas, advokat vid Advokatfirman Vinge.


Årsmöte 2022

Tid: 2022-03-31 18:00-21:00
Plats: Nalen, lokal Pelarsalen (tidigare Stacken), David bagares gata 19
Pris: 350 kr (för middag, öl/vin och kaffe). Faktureras i efterhand. Föreningen är momsbefriad.
Antal platser: 110
Sista anmälningsdag: 2022-03-24

Svenska föreningen för upphovsrätts årsmöte äger rum torsdagen den 31 mars. Plats är Nalen, lokal Pelarsalen (tidigare benämnd Stacken), med början klockan 18

Efter årsmötesförhandlingarna serveras middag och till kaffet följer ett samtal med två av föreningens tidigare styrelseledamöter: ”I medierättens tjänst – ett samtal med Peter Danowsky och Henrik Grinbaum”.

Årsmöteshandlingar i pdf-format:

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning och Balansräkning
Revisionsberättelse 2021
Valberedningens förslag


Upphovsrättslig studiedag 2021

Tid: 2021-12-06 09:00 - 18:00 (Registrering från kl 08.30)
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 (Stockholm)
Pris: 4900 kr (föreningen är momsbefriad). Faktura sänds ut innan studiedagen.
Antal platser: 99
Sista anmälningsdag: 2021-12-01

Uppdatering 2012-12-02: Tiden för anmälan har nu gått ut och formuläret för anmälan har stängts.

Upphovsrättslig studiedag 2021

 • Ny rättspraxis
 • Fördjupning om förslaget till genomförande av DSM-direktivet
 • Digital användning av data och verk för upplärning av AI
 • Digital rättighetshantering i praktiken – utmaningar och trender
 • Non-fungible tokens på konstområdet

Föreningen bjuder som vanligt in till en innehållsrik studiedag i december. Vi summerar det viktigaste som hänt inom upphovsrätten under det gångna året och blickar framåt mot nästa år. Dessutom fördjupar vi oss i förslaget till genomförande av DSM-direktivet, samt rättsliga frågor i anslutning till kontroll och tillgång till data – t.ex. i samband med upplärning av AI. Vi lär oss också mer om praktisk rättighetshantering, inklusive frågor om korrekt information om rättigheter samt den senaste utvecklingen i fråga om så kallade non-fungible tokens på konstområdet.

Studiedagen är som alltid ett utmärkt tillfälle att bli uppdaterad om den senaste utvecklingen och att träffa kolleger!

PROGRAM

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Ny praxis från EU-domstolen och nationella domstolar – sammanfattning och analys

Karin Cederlund, Advokat, Sandart & Partners
Kacper Szkalej, jur. dr, Uppsala universitet
Helene Hillerström,
Advokat, Com Advokatbyrå

10.45 Kaffe

11:05 Genomförandet av DSM-direktivet – fokus på avtalsregleringar och praktiska tillämpningar

 • Inledningsanförande: Thorbjörn Öström, Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling
 • Kommentarer från Jan Fager, TU – Medier i SverigeSusin Lindblom, Dramatikerförbundet, och advokat Henrik Bengtsson, Advokatfirman Delphi.

12.45 Lunch

13:45 Användning av data och verk – särskilt för upplärning av AI

 • Tillgång till data för utveckling av AI: Bengt Domeij, professor i civilrätt, Uppsala universitet
 • AI-orienterad användning av upphovsrättsligt skyddade verk och närstående prestationer: Daniel Westman, oberoende forskare och rådgivare
 • Översyn av databasdirektivet och förslag till EU-rättsakt om data: Johan Axhamn, jur. dr, universitetslektor, Lunds universitet

15.00 Kaffe

15:20 Digital rättighetshantering i praktiken – utmaningar och trender

 • Högkvalitativa indata, blockchains, många medaktörer, samverkan mellan kreativa processer och tillgänglig teknik: Nils Danielsson, Head of Strategy and Partnerships, Stim
 • Standarder och metadata vid kollektiv förvaltning av text, bild och audiovisuellt innehåll, och Tarja Koskinen-Olsson, OK Consulting.
 • Exemplet non-fungible tokens - kryptoteknik vid försäljning och ägande av konstnärliga objekt - alternativ till den upphovsrättsligt baserade konstmarknaden?: Katarina Renman Claesson, Konstnärernas Riksorganisation (KRO)

16.45 Diskussion och avslutning

17.00 Mingel med vin och förfriskningar

Vänligen ange i samband med anmälan (i fältet "övrigt" i anmälningsformuläret) om du inte önskar delta i minglet från kl. 17.


Presentation och analys av förslag till genomförande av DSM-direktivet

Tid: 2021-10-20 14:00-17:00
Plats: Online, via Zoom. Länk skickas ut till anmälda.
Pris: Gratis för medlemmar (se information nedan)
Antal platser: 300
Sista anmälningsdag: 2021-10-18

Välkommen till eftermiddags-seminarium om genomförande av direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden!

Vid seminariet presenteras och analyseras departementspromemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30). Promemorian finns tillgänglig här:https://www.regeringen.se/ratt... 

Seminariet inleds med att promemorian presenteras av departementsrådet Anders Olin och kanslirådet Patrik Sundberg, båda vid Justitiedepartementets enhet för immaterialrätt och transporträtt (L3).

Seminariet sker online via Zoom och är gratis för medlemmar. För icke-medlemmar är deltagaravgiften 500 kr. Information och formulär för ansökan om medlemskap finns här.


Våravslutning 2021

Tid: 2021-06-07 15:00
Plats: Online, via Zoom. Länk skickas ut till anmälda.
Pris: Gratis för medlemmar (se information nedan)
Antal platser: 300
Sista anmälningsdag: 2021-06-06

Välkommen till SFU:s våravslutning!

Eftermiddagsprogram

15.00 Välkomna

15.05 Genomförande av DSM-direktivet 
Daniel Westman, oberoende forskare och rådgivare, presenterar kommissionens riktlinjer om artikel 17 i DSM-direktivet.
Ricardo Valenzuela, utredningssekreterare, presenterar direktiv till utredning om ersättning vid tillgängliggöranden på begäran och alternativ tvistlösning på upphovsrättsområdet.
Peter Schønning, advokat, presenterar genomförande av DSM-direktivet i Danmark.
Silke von LewinskiProf. Dr., Max Planck Institute for Innovation and Competition, presenterar genomförande av DSM-direktivet i Tyskland.

Kommentarer och diskussion.

16.30 Paus

16.45 Nya bestämmelser om gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program (genomförande av netcab-direktivet)
Rebecca Barzegar, Svt, presenterar och kommenterar de nya bestämmelserna.
Lars Grönquist, Copyswede,
kommenterar.

17.15 Årets SFU-pristagare presenterar sin uppsats

Varmt välkomna!

--

Medlemmar i SFU deltar gratis i årets våravslutning. För icke-medlemmar är deltagaravgiften 500 kr. Information och formulär för ansökan om medlemskap finns här.


Årsmöte 2021

Tid: 2021-03-25 16.00
Plats: Online, via Zoom. Praktiska instruktioner skickas ut till de anmälda.
Pris: Kostnadsfritt
Antal platser: 300
Sista anmälningsdag: 2021-03-23

Efter årsmötesförhandlingarna ger professor Eleonora Rosati, Stockholms universitet, ett föredrag om "The right of communication to the public in recent CJEU case law and the role of the 'new public'". Eleonoras presentation finns tillgänglig här.

Välkomna!

Årsmöteshandlingar i pdf-format:

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m.

Årsmötet med föredrag är i sin helhet kostnadsfritt.


Upphovsrättslig studiedag 2020 (online)

Tid: 2020-12-02 13.00-17:30
Plats: Videolänk (Zoom)
Pris: 1100 kr (föreningen är momsbefriad). Faktura sänds ut innan studiedagen.
Antal platser: 300
Sista anmälningsdag: 2020-11-30

 • Inskränkningar - principiella frågor och utveckling i praxis
 • Privatkopieringsersättning
 • Konsumentavtal - ny lagstiftning och praktisk avtalsreglering
 • Ny rättspraxis

Föreningen bjuder som vanligt in till en innehållsrik studiedag i december. Vi summerar det viktigaste som hänt inom upphovsrätten det gångna året och blickar framåt mot nästa år. 

Studiedagen äger rum under eftermiddagen den 2 december, och kommer i år att ske endast digitalt, via Zoom. Zoom-länk kommer att skickas ut efter anmälan, i anslutning till studiedagen.

Eftermiddagen inleds med en sammanfattning och analys av det senaste årets upphovsrättspraxis från EU-domstolen och nationella domstolar. Därefter följer en programpunkt om inskränkningar - principiella frågor och utveckling i praxis, följt av ett pass om privatkopieringsersättning.

Den avslutande programpunkten tar sikte på konsumentavtal - ny lagstiftning och praktisk avtalsreglering - i ljuset av ett betänkande som nyligen har presenterats med förslag till ny lagstiftning om bl.a. avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster.

Studiedagen är som alltid ett utmärkt tillfälle att bli uppdaterad om den senaste utvecklingen och att träffa kolleger - denna gång via Zoom!

PROGRAM

13:00 Välkomna

13:05 Ny praxis från EU-domstolen och nationella domstolar – sammanfattning och analys

Karin Cederlund, Advokat, Sandart & Partners
Johan Axhamn, jur. dr, universitetslektor, Lunds universitet
Helene Hillerström Miksche, Advokat, Com Advokatbyrå

14:05 Paus

14:20 Inskränkningar – principiella frågor och utveckling i rättspraxis

Inledare: Daniel Westman, Oberoende forskare och rådgivare

Kommentarer:
Adrian Engman, Ämnesråd Utrikesdepartementet, fd. hovrättsråd
Kacper Szkalej, doktorand, Uppsala universitet

15:10 Paus

15:25 Privatkopieringsersättning

Inledare: Viveca Still, upphovsrättsråd, Undervisnings- och kulturministeriet, Finland

Kommentarer:
Lars Grönquist, Copyswede
Klas Elm, Elektronikbranschen
Mats Lindberg, Bildupphovsrätt
Sinan Akdag, Sveriges Konsumenter

16:15 Paus

16:30 Konsumentavtal - ny lagstiftning och praktisk avtalsreglering

 • Nya konsumentskyddsregler för avtal om digitalt innehåll eller digitala tjänster: Malin Bonthron, Justitieråd och särskild utredare (SOU 2020:51)
 • Upphovsrättslig reglering i konsumentavtal: Magnus Tonell, Advokat, Next advokater

17:15 Diskussion och avslutningÅrsmöte 2020

Tid: 2020-09-24 16.15
Plats: Online, via Zoom. Praktiska instruktioner skickas ut till de anmälda.
Pris: Kostnadsfritt
Antal platser: 300
Sista anmälningsdag: 2020-09-22

Efter årsmötesförhandlingarna talar föreningens avgående sekreterare Daniel Westman på temat Digitalisering och upphovsrätt - igår, idag och imorgon. Han reflekterar över de senaste 20 årens rättsutvecklingen i teknikens spår och SFU:s grepp på digitaliseringsfrågorna samt blickar in i framtiden.

Årsmöteshandlingar i pdf-format:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning 
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m. (uppdaterat)


Upphovsrättslig studiedag 2019

Tid: 2019-12-10 09.00-16.15 (Registrering och frukost från kl 08.30)
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A
Pris: 4900 kr (föreningen är momsbefriad). Faktura sänds ut innan studiedagen.
Antal platser: 127
Sista anmälningsdag: 2019-12-05

 • Upphovsrättsliga avtal i ett nytt medielandskap
 • Ny rättspraxis
 • Uppdatering om pågående lagstiftningsarbete

Föreningen bjuder som vanligt in till en innehållsrik studiedag i december. Vi summerar det viktigaste som hänt inom upphovsrätten det gångna året och blickar framåt mot nästa år. Dessutom fördjupar vi oss i utvecklingen kring de upphovsrättsliga avtalen.

Under förmiddagen studeras den upphovsrättsliga avtalsmarknaden mot bakgrund av ett förändrat medielandskap. Hur påverkas utformningen av licensavtal och rätten till beställda verk? Hur hanterar dator- och tv-spelsbranschen sina upphovsrättsliga avtal? Får vi slutligen lagbestämmelser som skyddar upphovspersoner i avtalsförhållanden?

Under eftermiddagen analyseras det senaste årets rättspraxis från EU-domstolen och de nationella domstolarna. Dessutom ges en uppdatering om det pågående lagstiftningsarbetet på upphovsrättsområdet, bl.a. genomförandet av DSM-direktivet.

Studiedagen är som alltid ett utmärkt tillfälle att bli uppdaterad om den senaste utvecklingen och att träffa kolleger!

PROGRAM

08.30 Registrering och kaffe

Upphovsrättsliga avtal i ett nytt medielandskap

09.00 Hur påverkar en ökad komplexitet och ändrade marknadsförutsättningar förhandlingen och utformningen av upphovsrättsliga licensavtal?
Stojan Arnestål, Jur. dr och IP Expert, Vinge

09.40 Rätten till beställda verk i en ny tid
Henrik Bengtsson, advokat och doktorand, Delphi

10.15 Kaffe

10.45 Upphovsrättsliga avtal i dator- och tv-spelsbranschen
Jessica Van Dyke, Senior Legal Counsel, EA DICE

11.25 Rätt till skälig ersättning, transparens, omförhandling och uppsägning vid inaktivitet? En paneldiskussion om DSM-direktivets bestämmelser om upphovsrättsliga avtal

Inledning av Jan Rosén, professor, Stockholms universitet

Övriga paneldeltagare:
Susin Lindblom, Förbundsdirektör, Dramatikerförbundet
Ulrika Nyh, förbundsjurist, Sveriges Författarfond
Caroline Ekström, chefsjurist, Epidemic Sound
Tobias Andersson, biträdande chefsjurist, HBO Europe


12.30 Lunch

Nyhetsuppdatering

13.30 Ny praxis från EU-domstolen och nationella domstolar – sammanfattning och analys
Karin Cederlund, Advokat, Sandart & Partners
Johan Axhamn, Jur. dr., Lunds universitet
Daniel Westman, Oberoende rådgivare och forskare


15.00 Kaffe

15.30 Pågående lagstiftningsarbete – genomförandet av DSM-direktivet m.m.
Patrik Sundberg, Rättssakkunnig, Justitiedepartementet
Anna Enbert, Kansliråd, Justitiedepartementet


16.00 Diskussion och avslutning


Våravslutning 2019

Tid: 2019-06-10 15.00
Plats: Hotell Skeppsholmen, Sjöofficersmässen, Långa raden 8
Pris: 500 kr inkl. drink och middag (Endast seminariet 250 kr. Notera detta vid anmälan.)
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2019-06-05

Välkommen till SFU:s traditionsenliga våravslutning på Hotel Skeppsholmen!

Eftermiddagsprogram

15.00 Det nya direktivet om sändarföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv-program (NetCab-direktivet)

Lars Grönquist, Copyswede, presenterar direktivet och analyserar hur det påverkar svenska förhållanden. Helene Hillerström Miksche, ComLaw, kommenterar.

15.45 Kaffe

16.10 Upphovsrätten avtal – trender och utmaningar i olika branscher
De upphovsrättsliga avtalen är i ständig förändring till följd av ny teknik och nya affärsmodeller. Vilka är trenderna i olika branscher? Vilka utmaningar finns vid avtalsutformningen? Vilken inverkan kan DSM-direktivets regler om transparens och rimlig kompensation få?

Mikaela Zabrodsky, Svenska Förläggarföreningen
Rebecca Barzegar, Svt
Bilder [.pdf]
Johan Christianson, Christianson & Wallentin Bilder [.pdf]
Markus Boström, Ström Bilder [.pdf]

Kommentarer och diskussion.

17.40 Årets SFU-pristagare presenterar sin uppsats


Drink och buffémiddagVarmt välkomna!

An American view on the DSM directive

Tid: 2019-05-07 18.00 (föredraget till kaffet).
Plats: Nalen, Stacken.
Pris: 350 kr för middag
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2019-05-02

Ledamoten av Supreme Court i USA, Ruth Bader Ginsburg (RBG), som är aktuell med både en spelfilm och en dokumentär, besöker Sverige i maj tillsammans med sin dotter Jane Ginsburg, Morton L. Janklow Professor of Literary and Artistic Property vid Columbia Law School, New York City (Kernochan Center For Law, Media and the Arts).

SFU har nöjet att inbjuda till ett föredrag av Jane Ginsburg och efterföljande diskussion på temat An American view on the DSM directive.

Det nyligen antagna direktivet reser många praktiska och strategiska frågor, inte minst vad gäller trafiken i nätmiljön mellan Europa och USA. Jane Ginsburg är sedan åtskilliga år också verksam vid Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) i Paris och har nära följt rättsutvecklingen på upphovsrättens område i Europa.

Bilder [.pdf]

Årsmöte 2019

Tid: 2019-03-26 18.00
Plats: Nalen, Sal Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 350 kr (för middag, öl/vin och kaffe). Faktureras i efterhand. Föreningen är momsbefriad.
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2019-03-20

Efter årsmötesförhandlingarna serveras middag och till kaffet diskuteras direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden som ligger för beslut i Europaparlamentet i nära anslutning till årsmötet. Rubriken är "DSM-direktivet - fågel, fisk eller mittemellan?". Inleder gör Johan Axhamn och Daniel Westman, men alla medlemmar uppmanas att komma pålästa och diskussionsvilliga! Bilder [.pdf].

Årsmöteshandlingar i pdf-format:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m.

Upphovsrättslig studiedag 2018: Praxis, DSM-direktivet, EU-rättens genomslag och förhållandet till yttrandefriheten

Tid: 2018-12-12 09.00-17.00
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A
Pris: 4500 kr. Anmälan är bindande. Föreningen är momsbefriad. Föreningen fakturerar avgiften. kr. Anmälan är bindande. Föreningen är momsbefriad. Föreningen fakturerar avgiften.
Antal platser: 110
Sista anmälningsdag: 2018-12-10

Föreningen inbjuder som vanligt till en innehållsrik studiedag i december. Vi summerar det viktigaste som hänt inom upphovsrätten det gångna året och blickar framåt mot nästa år. Dessutom fördjupar vi oss i EU-rättens genomslag i svensk upphovsrätt samt i förhållandet mellan upphovsrätt och yttrandefrihet.

Förmiddagen ägnas åt 2018 års viktigaste rättsfall från EU-domstolen och svenska domstolar samt åt den senaste utvecklingen rörande DSM-direktivet (Direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden).

Under eftermiddagen analyseras vilket genomslag den europiska upphovsrätten har fått i den nordiska upphovsrätten. Genomförandet av de upphovsrättsliga direktiven utvärderas och genomslaget i praxis diskuteras.

Ytterligare en gång riktas ljuset mot förhållandet mellan upphovsrätten och yttrandefriheten, framför allt med anledning av utvecklingen i svensk rättspraxis (t.ex. Skyttedals-målet) och de principiellt viktiga mål som ligger för prövning hos EU-domstolen.

Välkommen till Spårvagnshallarna den 12 december för en matnyttig och trevlig dag!

Program

09.00 - 09.30 Registrering och kaffe

09.30 - 10.45 Praxisgenomgång
Karin Cederlund, Sandart
Mattias Rättzén, Sandart
Daniel Westman, Oberoende rådgivare/forskare


10.45 - 11.15 Kaffe

11.15 - 12.30 En uppdatering om förhandlingarna rörande DSM-direktivet diskussion
Patrik Sundberg, Justitiedepartementet

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.45 EU-rättens genomslag i nordisk upphovsrätt
Morten Rosenmeier, Köpenhamns universitet
Ulf Bernitz, Stockholms universitet


14.45 - 15.15 Kaffe

15.15 - 16.30 Upphovsrätten och yttrandefriheten - igen! Ny praxis m.m.
Anna Hammarén, Högskolan Väst
Olle Wilöf, Journalistförbundet
Thomas Riesler, Svenska Fotografers Förbund
Henrik Bengtsson, Advokatfirman Delphi


16.30 Avslutning

AI och big data - hur påverkas upphovsrätten?

Tid: 2018-10-17 18.00 (föredraget till kaffet)
Plats: Nalen, Sal Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 350 kr (för middag, öl/vin och kaffe). Faktureras i efterhand. Föreningen är momsbefriad.00 kr (för middag, öl/vin och kaffe). Faktureras i efterhand. Föreningen är momsbefriad.
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2018-10-12

Möjligheterna att samla in och analysera stora datamängder (big data) och allt effektivare sätt att utveckla algoritmer gör att den artificiella intelligensen (AI) utvecklas snabbt just nu. Vi ser dagligen nya tillämpningar och många spår att AI kommer att förändra samhället på ett fundamentalt sätt.

Vilken roll spelar upphovsrätten när det gäller utvecklingen av AI? Vilka upphovsrättsliga utmaningar aktualiseras när AI används? Hur påverkas olika aktörer på den upphovsrättsliga marknaden? Om dessa ämnen talar Daniel Westman [Bilder]. Kommentarer ges av Evelina Anttila, AI-bolaget Peltarion och Katarina Renman Claesson, Konstnärernas Riksorganisation.

Våravslutning 2018

Tid: 2018-06-11 15.00
Plats: Hotell Skeppsholmen, Sjöofficersmässen, Långa raden 8
Pris: 500 kr inkl. drink och middag (Endast seminariet 250 kr. Ange detta alternativ vid anmälan.) Faktureras i efterhand.
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2018-06-05

Bygga om upphovsrätten?

Professor Ole Andreas Rognstad, Oslo Universitet, har arbetat med projektet ”Copyright Reconstructed”. Projektet, som nu föreligger i bokform (Wolters Kluwer), har letts av professor Bernt Hugenholtz.

Bland annat prövas fenomen som digital vidareförsäljning, privat kopiering, länkning, kabelsändningar och datamining på grundval av gällande EU-rätt och vilka reformbehov som kan vara påkallade.

Ole Andreas Rognstad presenterar projektet med fokus på lämplig utformning av upphovsrättens exploateringsformer. [Bilder]

Doktorand Branka Marusic ger en kommentar. Därefter fortsätter diskussion med en panel.

Programmet avslutas med att Oscar Lisshagen, årets SFU-stipendiat, erhåller sitt stipendium och presenterar sitt ämne: den nordiska avtalslicensen i dess möte med EU-rätten.

Därefter följer drink och middag.

Program

14.45 Kaffe

15.00 Ole-Andreas Rognstad

15.45 Paus

16.00 Branka Marusic

16.20 Paneldiskussion

17.15 SFU-priset

17.45 Drink

18.30 Middag

Årsmöte 2018

Tid: 2018-03-22 18.00 (föredraget till kaffet)
Plats: Nalen, Sal Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 300 kr (för middag, öl/vin och kaffe). Faktureras i efterhand. Föreningen är momsbefriad.
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2018-03-16

Efter årsmötesförhandlingarna serveras middag och till kaffet följer ett föredrag av professor Marianne Levin på temat "Designskydd inom upphovsrätten - fokus på modeprodukter, möbler och övrig brukskonst". Rådman Peter Adamsson och jur doktor Ulrika Wennersten kommenerar inlägget.

Mariannes bilder

Årsmöteshandlingar i pdf-format:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m.

Studiedag: Praxis, DSM-direktivet och skälig ersättning

Tid: 2017-12-11 09.00-17.00
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A
Pris: 4500 kr. Anmälan är bindande. Föreningen är momsbefriad. Föreningen fakturerar avgiften.
Antal platser: 110
Sista anmälningsdag: 2017-12-12

Varmt välkommen till Svenska föreningen för upphovsrätts årliga studiedag måndagen den 11 december!

Förmiddagen går i aktualitetens tecken. Dagen inleds med en genomgång av vägledande upphovsrättslig praxis från det senaste året. Därefter ges en uppdatering om vad som händer med förslaget till ett nytt EU-direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden.

Under eftermiddagen tar vi oss an den för upphovsrätten helt centrala frågan om skälig ersättning. Ska lagstiftaren genom skyddslagstiftning garantera upphovspersonens rätt till skälig ersättning i avtalssituationer? Hur bestäms skälig ersättning i intrångssituationer? Hur används begreppet inom konkurrensrätten och i EU-direktiv om rättighetsförvaltning m.m. från senare år? Hur kan individuella avtal och kollektiva organisationers tariffer rent praktiskt utformas för att tillgodose anspråken på skälig ersättning?

Program

09.00 Registrering och kaffe

Tema: Rättspraxis samt DSM-direktivet

09.30-10.45 Vägledande upphovsrättslig praxis från EU-domstolen och svenska domstolar
Helene Hillerström Miksche, Com Advokatbyrå
Mattias Rättzén, Sandart & Partners Advokatbyrå
Daniel Westman, Oberoende rådgivare och forskare


11.15-12.15 Förslaget till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden – en nyhetsuppdatering
Linda Kullberg, Justitiedepartementet

12.15-13.15 Lunch

Tema: Skälig ersättning – ett centralt, men mångfacetterat begrepp inom upphovsrätten

13.15-13.35 Att lagstifta om en rätt till skälig ersättning – nordiska erfarenheter
Jan Rosén, Stockholms universitet

13.35-14.10 Rätten till skälig ersättning vid intrång i upphovsrätten
Stefan Johansson, Patent- och marknadsdomstolen

14.10-14.30 Skälig ersättning i konkurrensrättslig praxis
Dan Eklöf, Sandart & Partners Advokatbyrå

14.30-14.50 Skälig ersättning i EU-direktiv om rättighetsförvaltning m.m.
Johan Axhamn, Stockholms universitet

14.50-15.15 Kaffe

15.15-15.35 Skälig ersättning i praktiken - särskilt om tariffer
Peter Sande, Sandart & Partners Advokatbyrå

15.35-15.55 Skälig ersättning i praktiken - särskilt om individuella avtalslösningar
Jerker Edström, Bird & Bird

16.00-16.30 Paneldiskussion
Lena Frånstedt Lofalk, Kanter Advokatbyrå
Susin Lindblom, Dramatikerförbundet
Rebecca Barzegar, SVT
Christer Johansson, Bonus Copyright Access


16.45 Avslutning

PRV och upphovsrätten

Tid: 2017-10-26 17.45 (obs tiden!)
Plats: PRV, Valhallavägen 136
Pris: 300 kr för middag, öl eller vin samt kaffe. Faktureras i efterhand
Antal platser: 80
Sista anmälningsdag: 2017-10-20

Välkommen till ett kvällsmöte med middag hos Patent- och registreringsverket (PRV). Till kaffet talar Catharina Ekdahl, Christian Nilsson och Maria Nava om PRV:s roll och uppdrag på upphovsrättsområdet.

Våravslutning 2017

Tid: 2017-06-12 15.00
Plats: Hotell Skeppsholmen, Sjöofficersmässen, Långa raden 8
Pris: 500 kr inkl. drink och middag (Endast seminariet 250 kr. Ange detta alternativ vid anmälan.) Faktureras i efterhand.
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2017-06-07

Varmt välkommen till Svenska föreningen för upphovsrätts traditionsenliga våravslutning.

Vi inleder med ett antal intressanta föredrag med efterföljande diskussioner. Efter utdelningen av SFU-priset följer drink och middag.

Program

14.45 Kaffe

15.00 Sambandet mellan upphovsrätt och ekonomisk tillväxt: vinnare, vinnande tillämpning och betydelsen av pirateri
Professor Jan Rosen, Stockholms universitet & CEO Christer Johansson, Bonus Copyright Access [Bilder]

16.00 EU-domstolens dom i Soulier&Doke-målet: Hur ska den tolkas och vad innebär den för svenska förhållanden?
Thorbjörn Öström, Adnlaw, analyserar en mycket uppmärksammad dom och diskuterar dess betydelse, t ex i förhållande till den nordiska avtalslicensmodellen. [Bilder]

17.00 Upphovsrättsligt beroende bearbetning eller skapande i fri anslutning? Högsta domstolens dom i Svenska syndabockar
Advokat Katarina Strömholm analyserar en klassisk upphovsrättslig fråga i ljuset av en ny dom från HD. [Bilder]

18.00 Utdelning av SFU-priset

18.15 Drink

19.00 Middag

Årsmöte 2017

Tid: 2017-03-20 18.00 (föredraget till kaffet)
Plats: Nalen, Sal Stacken, David Bagare gata 15
Pris: 300 kr för middag, öl eller vin samt kaffe. Faktureras i efterhand
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2017-03-15

Efter årsmötesförhandlingarna serveras middag och till kaffet följer föredrag och diskussion på temat "Harmoniserad reglering av The Value Gap".

EU-kommissionens direktivförslag (presenterat 2016.09.14) om upphovsrätt på den digitala inre marknaden innehåller regler som bl.a. vill åstadkomma en fair och mer balanserad licenspraxis och bättre förutsebarhet vid digital och gränsöverskridande användning av verk och andra skyddade prestationer. Ersättningarna till rättshavarna varierar f.n. starkt mellan olika typer av online plattformar, något som kallats The Value Gap i den samtida diskussionen.

Marknadsförhållanden, direktivförslaget liksom aktuell domspraxis från EUD och anknytningen till E-handelsdirektivet diskuteras efter presentationer av jur.dr Johan Axhamn [Bilder] och Ludvig Werner, CEO vid IFPI Sverige [Bilder].

Årsmöteshandlingar i pdf-format:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning (uppdaterad)
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m.

EU-reformer, aktuell rättspraxis, nya avtalslösningar och avtalsförutsättningar

Tid: 2016-12-05 9-17
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A
Pris: 4 500 kr (föreningen är momsbefriad) OBS! Betalning ska i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528).
Antal platser: 110
Sista anmälningsdag: 2016-12-01

Förmiddagen ägnas åt EU-kommissionens nyligen framlagda reformpaket på upphovsrättsområdet. Reformpaketet (förslag till två direktiv och två förordningar) presenteras i hela dess vidd varpå följer analyser av specifika rättsakter och diskussion av centrala inslag i förslagen. Eftermiddagen ägnas åt en aktuell och mycket betydande domspraxis på det vida upphovsrättsliga fältet samt en diskussion om nya avtalslösningar och avtalsförutsättningar på tv- och filmmarknaderna.


08.30 Registrering och kaffe

EU-kommissionens reformpaket på upphovsrättsområdet

09.00 Presentation av de föreslagna rättsakterna
Anders Olin, Justitiedepartementet

[Jan Rosén ersatte. Bilder]

10.00 Analys: Ensamrätt för digitala tidningsutgivare?
Johan Axhamn, Stockholms universitet [Bilder]
Olle Wilöf, Journalistförbundet
Jeanette Gustafsdotter, TU
Annika Bevington, Google


10.45 Kaffe

11.15 Kommentar: Nya rättsliga lösningar för radio- och tv-företags gränsöverskridande tjänster?
Birgitta Adamson, SVT [Bilder]
Wendela Hårdemark, Stim

11.40 Analys: Åtgärder för att motverka ett ”value gap”. En ny syn på mellanhänders rättsställning?
Daniel Westman, Stockholms universitet [Bilder]

12.05 Analys: Nya mekanismer för att främja en väl fungerande avtalsmarknad
Jan Rosén, Stockholms universitet [Bilder]

12.30 Lunch

13.30 Aktuell upphovsrättspraxis från EU-domstolen och svenska domstolar [Bilder]
Karin Cederlund, Sandart & Partners
Mattias Rättzén, Sandart & Partners
Daniel Westman, Stockholms universitet


14.45 Kaffe

15.15 Avtalslösningar, tillgång och tillhandahållande på tv- och filmmarknaderna
Helene Miksche, ComLaw
Elisabeth Bill, Svenska Filminstutet
Eric Broberg, Walt Disney Studios Nordic
Susin Lindblom, Dramatikerförbundet
Tobias Andersson, HBO Nordic


16.45 Avslutning

Sista ordet om länkning?

Tid: 2016-10-06 18.00 (föredraget till kaffet)
Plats: Nalen, Sal Stacken, David Bagare gata 15
Pris: 300 kr för middag, öl eller vin samt kaffe. Faktureras i efterhand
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2016-09-30

EU-domstolens har den 8 september avkunnat dom i GS Media-målet. Domstolen tar ställning till under vilka förutsättningar som länkning till intrångsgörande verk utgör överföring till allmänheten enligt EU-rätten. Samtidigt tycks domstolen bekräfta sin praxis från tidigare mål om länkning, bl.a. Svensson-målet.

Domstolens dom presenteras av Daniel Westman. Därefter analyserar och diskuterar Monique Wadsted och Johan Åberg (båda ombud i Svensson-målet och väl insatta i länkningsfrågan) domen. Hur ska rättsläget uppfattas efter domen? Vilka blir effekterna på marknaden för upphovsrättsliga verk? Hur påverkas internanvändarnas möjligheter att länka t.ex. på sociala medier?

Våravslutning: Nordisk upphovsrätt - reformer och export till EU

Tid: 2016-06-13 15.00
Plats: Hotel Skeppsholmen, Sjöofficersmässen, Långa raden 8
Pris: 500 kr inkl. drink och middag (Endast seminariet 250 kr. Ange detta alternativ vid anmälan.) Faktureras i efterhand.
Antal platser: 95
Sista anmälningsdag: 2016-06-08

Svenska föreningen för upphovsrätt inbjuder till sin årliga våravslutning på Hotell Skeppsholmen. Vi inleder med ett eftermiddagsseminarium som behandlar två aktuella upphovsrättsliga ämnen. Efter seminariet presenteras årets SFU-pristagare. Därefter väntar drink och mingelbuffé.

I Norge har Kulturdepartementet nyligen lagt fram ett förslag till en helt ny upphovsrättslag. Den nya lagen skiljer sig inte bara i språkligt och strukturellt hänseende från den nu gällande, utan innebär även att intressanta materiella förändringar görs, t.ex. beträffande digitala förfoganden och upphovsmännens skydd på avtalsmarknaden. Föreningen gästas av Bengt O. Hermansen som ansvarar för upphovsrättsfrågorna på Kulturdepartementet. Länk till förslaget. Bilder.

Den nordiska avtalslicensen är mer uppmärksammad internationellt än någonsin! ALAI har åtagit sig uppdraget att analysera avtalslicensmodellen för bl.a. paneuropeiskt bruk och med direkt adress till EU-kommissionen. Jukka Liedes, ordförande för ALAIs särskilda arbetsgrupp, presenterar resultatet.

I anknytning till båda anförandena finns det utrymme för frågor och kommentarer.

Program
15.00-15.30 Kaffe
15.30-16.30 Det norska förslaget till en ny upphovsrättslag
16.45-17.30 ALAI:s analys av avtalslicensmodellen
17.30-17.50 Kort presentation av propositionen om kollektiv rättighetsförvaltning
17.50-18.00 Utdelning av SFU-priset
18.00- Drink och middag

Årsmöte 2016

Tid: 2016-03-14 18.00
Plats: Nalen, Sal Stacken, David Bagare gata 15
Pris: 300 kr för middag, öl eller vin samt kaffe. Faktureras i efterhand
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2016-03-15

Efter årsmötesförhandlingarna serveras middag och till kaffet följer en paneldiskussion på temat "Nya avtalslicenslösningar i praktiken".

En panel bestående av Mats Lindberg (Bildupphovsrätt), Catharina Ekdahl (Digisam), Jerker Rydén (KB), Christer Johansson (Bonus Copyright Access) och Mattias Åkerlind (Copyswede) berättar om nya överenskommelser som bygger på avtalslicensmodellen samt diskuterar praktiska utmaningar och framgångsfaktorer.

Årsmöteshandlingar i pdf-format:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m.

Upphovsrättslig studiedag: Europeiska reformer, praxis och förhållandet till yttrandefriheten

Tid: 2015-12-07 09.00-16.30
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A
Pris: 4500 kr (föreningen är momsbefriad) OBS! Betalning ska i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528).
Antal platser: 120
Sista anmälningsdag: 2015-12-07

Program

09.00 Kaffe och registrering

09.30 Arbetet med en moderniserad upphovsrätt på EU-nivå
Linda Kullberg, Justitiedepartementet
Mattias Bjuhr, Justitiedepartementet


10.15 Närmare om EU-kommissionens inriktning och arbetsplan
Daniel Westman, Stockholms universitet Bilder (.pdf)

10.45 Kaffe

11.15 Paneldiskussion om en moderniserad upphovsrätt
Susin Lindblom, Dramatikerförbundet
Pär Nygårds, IT & Telekomföretagen
Birgitta Adamsson, SVT


12.00 Ny Patent- och marknadsdomstol
Emma Pleiner, Justitiedepartementet Bilder (.pdf).

12.30 Lunch

13.30 Upphovsrättslig praxis från det gångna året – EU-domstolen och nationellt
Karin Cederlund, Sandart & Partners
Johan Axhamn, Stockholms universitet
Daniel Westman, Stockholms universitet


14.45 Kaffe

15.15 Upphovsrätten och yttrandefriheten. En pågående rättsutveckling?
Henrik Bengtsson, Advokatfirman Delphi

15.55 Paneldiskussion om upphovsrätten och yttrandefriheten
Ulf Isaksson, Danowsky & Partners
Jan Rosén, Stockholms universitet


16.30 (ca) Avslutning

Våravslutning: Nya regler för kollektiv rättighetsförvaltning

Tid: 2015-06-11 Kl. 16.00 (kaffe serveras från kl. 15.30)
Plats: Hotel Skeppsholmen, Sjöofficersmässen, Långa raden 8
Pris: 500 kr inkl. drink och middag (Endast seminariet 250 kr. Ange detta alternativ vid anmälan.) Faktureras i efterhand.
Antal platser: 95
Sista anmälningsdag: 2015-06-05

I betänkandet SOU 2015:47 föreslås en ny och mycket omfattande lag om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. Betänkandet har sänts på remiss och målet är att en ny lagstiftning ska träda ikraft redan i april nästa år.

Den särskilda utredaren Annika Malm och sekreteraren Johan Axhamn kommer till föreningens våravslutning och presenterar utredningens förslag. Utvalda delar av förslaget diskuteras därefter av tre olika paneler. De viktigaste frågorna rör vilka organisationer som ska omfattas av de nya reglerna, vilka materiella krav som ska gälla för sådana organisationer och hur tillsynen av reglerna ska utformas.

Program

15.30-16.00 Registrering och kaffe

16.00-16.30 Presentation av utredningens förslag
Annika Malm, Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet
Johan Axhamn, Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet


Bilder (.pdf)

16.30-17.00 Panel 1: Vilka organisationer ska omfattas? Kopplingen till rätten att utlösa avtalslicens m.m.
Christer Johansson, Bonus Copyright Access
Susin Lindblom, Dramatikerförbundet
Lotta Wattrang, TV4
Lars Henriksson, Handelshögskolan
Moderator: Daniel Westman


17.00-17.20 Paus

17.20-17.50 Panel 2: Vilka krav ska sällas på de reglerade organisationerna när det gäller t.ex. interndemokrati, fördelning och transparens? Hur kommer organisationer och marknad att påverkas?
Kjell-Åke Hamrén, Ordförande Stim
Sebastian Felix Schwemer, Köpenhamns universitet
Olle Wilöf, Svenska Journalistförbundet
Moderator: Jan Rosén


17.50-18.20 Panel 3: Hur ska efterlevnaden av reglerna säkerställas? Tillsyn m.m.
Christian Nilsson, PRV
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Stockholms universitet
Helene Miksche, Com Advokatbyrå
Moderator: Lena Lofalk


18.20-18.30 Utdelning av årets SFU-pris

18.30- Drink och buffémiddag

Årsmöte 2015

Tid: 2015-03-30 18.00
Plats: Nalen, sal Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 350 kr för middag inkl vin eller öl. Faktureras i efterhand.
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2015-03-25

Efter årsmötesförhandlingarna serveras middag och till kaffet följer ett anförande:

Kampen mot piratkopieringen på nätet: Hur sker intrången idag? Hur arbetar Rättighetsalliansen? Vilka är utmaningarna?

Talar gör Henrik Pontén och Anders Nilsson från Rättighetsalliansen.

Årsmöteshandlingar i pdf-format:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m.

Upphovsrätten i nya miljöer

Tid: 2014-12-09 09.30-17.00
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A
Pris: 4500 kr (föreningen är momsbefriad) OBS! Betalning ska i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528).
Antal platser: 120
Sista anmälningsdag: 2014-12-04

Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU) bjuder in till sin årliga studiedag om aktuella upphovsrättsliga frågor. Under dagen behandlas tre huvudteman.

• EU-domstolen – aktuella domar och principiella betraktelser
• Söktjänster och upphovsrätt
• Förändrad rättighetsklarering i spåret av de nya prenumerationstjänsterna?Program

09.00-09.30 Registrering. Kaffe och smörgås.

TEMA: EU-domstolen – aktuella domar och principiella betraktelser

09.30-10.30 Årets upphovsrättsdomar från EU-domstolen –
inskränkningar i ensamrätten, länkning, blockering, tekniska skyddsåtgärder m.m.

Helene Hillerström Miksche, COM Advokatbyrå
Daniel Westman, Stockholms universitet


10.30-10.50 Kaffe

10.50-11.50 EU-domstolens domar på upphovsrättens område – inom ramen för dess sakliga eller formella kompetens och inom ramen för internationell rätt?
Ola Wiklund, Hansen Advokatbyrå
Jan Rosén, Stockholms universitet


11.50-12.45 Lunch


TEMA: Söktjänster och upphovsrätt

12.45-13.30 Sökmotorer på internet i upphovsrättslig belysning
Ole-Andreas Rognstad, Oslo Universitet
Bilder (pdf)

13.30-14.00 Metasökmotorer och skyddet för databaser – EU-domstolens dom i Innoweb-målet
Johan Axhamn, Stockholms universitet

14.00-14.30 Praktikfall: Så arbetar Google med upphovsrätten
Annika Bevington, Google

14.30-15.00 Diskussion

15.00-15.30 Kaffe

TEMA: Förändrad rättighetsklarering i spåret av de nya prenumerations-tjänsterna?

15.30-16.45 Nya utmaningar för rättighetsklareringen – en paneldiskussion
• Nya populära konsumenttjänster växer fram. Hur påverkas rättighetsklareringen?
• Mer direktlicensiering?
• Andra ersättningsmodeller?
• Mångfald eller enfald?


Peter Danowsky, Danowsky & Partners
Kenth Muldin, Styrelseledamot i SFU
Susin Lindblom, Dramatikerförbundet
Anders Sjöman, Voddler

Ideell rätt i samtiden

Tid: 2014-10-15 18.00
Plats: Nalen, Sal Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 350 kr för middag inkl vin eller öl. Faktureras i efterhand.
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2014-10-09

Den ideella rätten är långt mer än en vacker prydnad för upphovsrättens regelsystem. ALAI:s konferens i Bryssel den 18-19 september var helt inriktad på den ideella rättens många facetter, dess förhållande till mänskliga rättigheter, personskyddet och yttrandefriheten – inte minst vad gäller fenomen som parodi och satir - liksom dess praktiska tillämpning i nätmiljöerna, radio och tv och som en relevant faktor på avtalsmarknaden.

Vid detta seminarium fångar professor Jan Rosén upp några väsentligheter som framkom vid Brysselkonferensen av betydenhet också för svenska förhållanden. I anslutning härtill analyserar advokat Karin Cederlund EUD:s dom av den 3 september 2014 i mål C-201/13 om parodiundantaget i art. 5.3 k) i Infosocdirektivet.

Bilder: Karin Cederlund (pdf) Jan Rosén (pdf)

Våravslutning 2014

Tid: 2014-06-09 15.00-21.00
Plats: Hotell Skeppsholmen, Sjöofficersmässen, Långa raden 8
Pris: 500 kr inkl. drink och middag (Endast seminariet 250 kr. Ange detta alternativ vid anmälan.) Faktureras i efterhand.
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2014-06-03

Program

14.30-15.00 Kaffe och registrering

15.00-15.30 Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning och dess genomförande i svensk rätt
Johan Axhamn, Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet
Bilder (pdf)

15.30-16.15 Förelägganden om blockering av webbplatser – EU-domstolens dom i UPC Telekabel Wien-målet
Daniel Westman, Stockholms universitet
Bilder (pdf)

Kommentar: Ett svenskt processrättsligt perspektiv
Henrik Bengtsson, Delphi

16.15-16.40 Paus

16.40-17.55 Kommande reformering av upphovsrätten på EU-nivå?

Vilka problem ser EU-kommissionen och vilka alternativ övervägs?
Katarina Renman Claesson, Stockholms universitet
Bilder (pdf)

Paneldiskussion: Hur ska man se på EU-kommissionens analys? Vilka reformer behövs?
Susin Lindblom, Dramatikerförbundet
Ludvig Werner, Ifpi
Jerker Ryden, KB
Pär Nygårds, IT- och Telekomföretagen


17.55-18.00 Utdelning av 2014 års SFU-pris för bästa uppsats

18.00 Drink (förhoppningsvis utomhus)

18.30 Middagsbuffé

Årsmöte 2014

Tid: 2014-03-25 18.00
Plats: Nalen, sal Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 350 kr för middag inkl vin eller öl. Faktureras i efterhand.
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2014-03-19

Efter årsmötesförhandlingarna serveras middag och till kaffet följer ett anförande:

”Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål enligt denna lag”, 58 § URL
I Ds 2014:2 föreslås en samlad domstolsprövning av alla immaterialrättsliga, marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga mål i en ny domstol, Patent- och marknadsdomstolen, i Stockholm. Vad skulle denna genomgripande reform kunna betyda för prövning av upphovsrättsliga saker i Sverige, brottmål såväl som civilmål och ärenden om informationsföreläggande? Skulle koncentrationen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsrättsliga frågor till ett forum spela någon praktisk roll, likformig för alla immaterialrättigheter? Finns egenheter hos den upphovsrättslig prövning som kommer i ett nytt läge genom den föreslagna domstolsreformen?

Presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge, jur dr Lennart Svensäter, och advokaten Peter Danowsky analyserar och kommenterar domstolsreformen.

Årsmöteshandlingar i pdf-format:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m.


Upphovsrätten i nya sammanhang

Tid: 2013-12-09 09.30-17.00
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A
Pris: 4500 kr (föreningen är momsbefriad). OBS! Betalning ska i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528).
Antal platser: 130
Sista anmälningsdag: 2013-12-04

• EU-domstolen som uttolkare av upphovsrätten
• Nya konsumtionsmönster för musik, tv och böcker. Hur påverkas den upphovsrättsliga avtalsmarknaden?
• Genomförandet av direktivet om herrelösa verk

Program


09.00-09.30 Frukost och registrering

EU-domstolen – tillämpningar mm

09.30-10.00 EU-domstolen inifrån; tillämpningar, överväganden, källor och policies
Nils Wahl, generaladvokat, EU-domstolen

10.00-10.30 EU-domstolen som uttolkare av upphovsrätten
Thomas Riis, professor, Köpenhamns universitet

10.30-11.00 Kaffe

11.00-11.25 EU-domstolens domar om gränsöverskridande upphovsrättsintrång; jurisdiktion, lagval och territorialitetsprincipen
Lydia Lundstedt, doktorand, Stockholms universitet

11.25-11.50 Länkningsfrågan i EU-domstolen
Daniel Westman, doktorand, Stockholms universitet

11.50-12.10 ALAI:s rapport och yttrande om tillgängliggörande för allmänheten, särskilt länkning
Jan Rosén, professor, Stockholms universitet

12.15-13.15 Lunch

13.15-13.40 Herrelösa verk i kulturinstitutionernas samlingar (Ds 2013:63)
Annika Malm, ämnesråd, Justitiedepartementet

Nya konsumtionsmönster och nyttjandeformer. Hur påverkas den upphovsrättsliga avtalsmarknaden?

13.40 – 14.00 Video – morgondagens konsumenters behov
Nicklas Rönnblom & Anders Erlandsson, Ericsson ConsumerLab

14.00 – 14.40 Nya avtalsutmaningar på tv-området; nya rättigheter, nya plattformar, sociala medier, m.m.
Christine Strindberg, chefsjurist för den svenska verksamheten inom MTG/Viasat
Henrik Grinbaum, chefsjurist, SVT


14.40-15.00 Nya former för licensiering av musik för film och tv
Tom Höglund, chefsjurist, Epidemic Sound

15.00-15.30 Kaffe

15.30-16.10 Nya affärsmodeller i bokbranschen – juridiska utmaningar och frågeställningar
Johan Greiff, vd, Elib
Dag Wetterberg, advokat


16.10-16:30 Trender på musikavtalsområdet
Jerker Edström, advokat, Bird&Bird

16.30-17.00 Framtiden för kollektiv licensiering på musikområdet
Kenth Muldin, vd, Stim

Konsumtion i en digital miljö?

Tid: 2013-10-16 18.00
Plats: Nalen, sal Stacken, David Bagare gata 15
Pris: 400 kr inkl. middag, vin och kaffe (faktura sänds ut i efterhand)
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2013-10-10

EU-domstolens uttalanden i Usedsoft-målet har givit upphov till en diskussion om förutsättningarna för konsumtion i en digital miljö. En fråga som har stor betydelse för ensamrättens omfattning. Tillåter upphovsrätten att också exemplar av andra digitala verk än datorprogram (e-böcker, musikfiler, etc.) överlåts? Frågorna diskuterades i ett internationellt perspektiv vid ALAI:s nyligen genomförda kongress i Cartagena. Sanna Wolk, docent vid Uppsala universitet, tar sig an ämnet!

Sanna tipsar om följande material: Paul Torremans papper till Cartagena-konkressen. Sanna Wolks bilder till Cartagena-konkressen.

En eftermiddag om avtalslicenser

Tid: 2013-06-03 15.00-21.00
Plats: Hotell Skeppsholmen, Sjöofficersmässen, Långa raden 8
Pris: 800 kr inklusive middag. (Endast kaffe och seminarium 500 kr. Ange detta alternativ under
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2013-05-28

- Presentation av ny lagstiftning
- Paneldiskussion om nya klareringsmöjligheter i praktiken
- En kritisk granskning av avtalslicenssystemet
- Avtalslicensernas förhållande till det kommande direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning

Program


14.30-15.00 Registrering och kaffe

15.00-15.45 Presentation av de nya avtalslicensbestämmelserna i upphovsrättslagen samt frågor och diskussion
Anders Olin, Justitiedepartementet [Bilder]

15.45-16.25 Paneldiskussion: Blir det några nya avtal med avtalslicensverkan? Affärsmässiga och rättsliga utmaningar i praktisk belysning
Catharina Ekdahl, Svenska fotografers förbund
Andreas Modig, Copyswede
Paul Stuart, Magine
Johanna Berg, Digisam


16.25-16.45 Bensträckare

16.45-17.15 Avtalslicenser - möjligheter och problem
Jens Schovsbo, Köpenhamns universitet [Bilder]

17.15-17.30 Hur påverkas avtalslicenserna av ett kommande direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning?
Annika Malm, Justitiedepartementet
Johan Axhamn, Justitiedepartementet
[Bilder]

17.30-18.00 Diskussion om principiella och praktiska utmaningar

18.00-18.45 Drink och mingel

18.45- Middagsbuffé

Årsmöte 2013

Tid: 2013-03-19 18.00
Plats: Stacken, Nalen, David Bagares gata 15
Pris: 350 kr för middagen med vin eller öl. Faktureras i efterhand.
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2013-03-13

Årsmöteshandlingar i pdf-format:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m.

Efter årsmötesförhandlingarna serveras middag. Till kaffet talar professor Estelle Derclaye, University of Nottingham, över ämnet EU Database Protection (presentation, avhandling):

"It is over 20 years since the European database debate started. As is known, the Directive harmonized copyright law for databases, providing protection only for their structure and only if the selection or arrangement is the author's own intellectual creation, and created a brand new sui generis right protecting the investment in collecting, verifying and/or presenting the contents of databases. The sui generis right has been, and still is very much criticized for its overreaching protective strength. Much litigation for infringement of the sui generis right ensued in many Member States, culminating in 2004 with the four rulings of the Court of Justice in the BHB and Fixtures Marketing cases. Those decisions in many ways clarified and limited part of the scope of the sui generis right, quietening somewhat the initial criticisms. The first evaluation report of the Directive came in 2005, with the Commission generally drawing the conclusion that the sui generis right has not really worked and thus proposing four options: the status quo, repeal the whole Directive, repeal or amend, the sui generis right. Since then, nothing much has happened on the sui generis right front except two decisions of the Court of Justice in 2008 and 2009. In the main, these confirmed the interpretation given to the sui generis right in the previous 2004 rulings. The second evaluation report is now also long overdue and still awaited but was not on the agenda of the Commission’s work program for 2011nor 2012. In fact, no aspect concerning the Database Directive was. However, 2010 saw the surprising Football Dataco ruling in the United Kingdom which was referred to the Court of Justice and whose decision on 1 March 2012 proved decisive in the area. Another reference is now pending asking interpretation of article 7(5) of the directive. Meanwhile, even with the Court of Justice’s interpretation since 2004, national courts are not always abiding and their decisions are, in part, inconsistent with the directive’s rationale.

This talk will first address the failings and successes of the Database Directive’s sui generis right and copyright. It will then conclude by suggesting what changes should be made and what the future holds."

Upphovsrättsliga aktualiteter

Tid: 2012-11-27 9-16.30
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Pris: 4 350 kr (föreningen är momsbefriad). OBS! Betalning ska i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528).
Antal platser: 120
Sista anmälningsdag: 2012-11-21

• Förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning. Rätt väg att gå? Hur påverkas svenska organisationer?
• Molntjänster. Hur tillämpas upphovsrätten? Hur påverkas marknaden?
• EU-domstolens roll i upphovsrättens utveckling.
• Privatkopieringsersättningen i en tid av rättslig och teknisk förändring.
• Ny praxis om spridningsrätten vid gränsöverskridande handel. Hur påverkas t.ex. privatimporten av verk?


09.00 Registrering och kaffe

09.30 Förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning

Genomgång av direktivet, svenska ståndpunkter samt framtida arbete
Annika Malm, Justitiedepartementet
Johan Axhamn, Justitiedepartementet


Kommentarer
Dan Eklöf, Stim
Susin Lindblom, Dramatikerförbundet
Birgitta Adamson, SVT
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Stockholms universitet


10.50 Kaffe

11.20 fors. Frågor och diskussion

11.45 EU-domstolen och upphovsrätten
- Tolkningsutrymme och bokstavsläsning
- Ny färdriktning eller fixering av välkända positioner?
- Svensk rätt på kollisionskurs?
Jan Rosén, Stockholms universitet

12.30 Lunch

13.30 Upphovsrätten vid användningen av molntjänster
- Olika typer av molntjänster. Vilka rättsliga frågor aktualiseras?
- Användargenererat innehåll i molnet. När krävs licens?
- Tjänsteleverantörens ansvar för användarnas intrång
- Tekniska lösningar
Karin Cederlund, Sandart & Partners
Daniel Westman, Stockholms universitet


14.45 Kaffe

15.15 Privatkopieringsersättningen – senaste nytt i Sverige och internationellt
- EU-domstolens praxis om privatkopiering
- Skiljedom i Sverige
- Förändrade regler på EU-nivå och i medlemsstater?
Lars Grönquist, Copyswede

15.45 Spridningsrätten vid handel över gränser
- EU-domstolens dom i Donner-målet. I vilket land sker spridningen?
- Konsekvenser för tullförordningens effektivitet
- Konsekvenser för privatimport av verk från USA etc.
Clement Salung Petersen, Köpenhamns universitet

16.30 Avslutning

Det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram i ljuset av EU-domstolens praxis

Tid: 2012-10-08 18.00
Plats: Stacken, Nalen, David Bagares gata 15
Pris: 350 kr för middagen. Faktureras i efterhand.
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2012-10-02

Det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram i ljuset av EU-domstolens praxis

20 år efter harmoniseringen av det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram har EU-domstolen kommit med flera viktiga avgöranden. Daniel Westman analyserar domarna och Hans Nicander (Nicander Advokatbyrå) diskuterar hur domarna påverkar avtalsmarknaden.

Åklagare med särskild inriktning på immaterialrättsbrott

Tid: 2012-05-14 17.00
Plats: Hotell Skeppsholmen, Sjöofficersmässen, Långa raden 7, Skeppsholmen
Pris: 350 kr för drink och buffé. Faktureras i efterhand.
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2012-05-08

Våravslutning med föredrag, mingel och middagsbuffé på Skeppsholmen.

Föreningen gästas av de särskilda immaterialrättsåklagarna Henrik Rasmusson och Fredrik Ingblad. De kommer att tala om sin roll och aktuella ärenden på upphovsrättsområdet.

Föredraget börjar kl. 17.00. Runt kl. 18 blir det drink (ute om vädret tillåter) samt därefter buffé.

Årsmöte 2012

Tid: 2012-03-28 18.00
Plats: Nalen, sal Stacken, David Bagares gata 15.
Pris: 350 kr för middagen. Faktureras i efterhand.
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2012-03-23

Årsmöteshandlingar i pdf-format (distribueras endast på detta sätt)
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer ämnesrådet vid justitiedepartementet Stefan Johansson tala på temat:

ACTA-avtalet

Vad är det? Vad betyder det för svensk rätt? Varför har det blivit så kontroversiellt och vad händer framöver?

Upphovsrättens utveckling - studiedag

Tid: 2011-12-02 09.00-17.00 (registrering från 8.30).
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Pris: 4 350 kr (föreningen är momsbefriad). OBS! Betalning ska i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528).
Antal platser: 200
Sista anmälningsdag: 2011-11-27

Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU) inbjuder till studiedagen

● EU-kommissionens initiativ på upphovsrättsområdet
● Orphan works-direktivet
● Avtalslicenser och andra lösningar för förenklad rättighetsklarering
● Reglering av organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning
● Åtgärder för att stoppa intrång på nätet
● Nätneutralitet och upphovsrätt
● Praxis om tillgängliggörande för allmänheten
● EU-domstolens dom i Premier League-målet
● Upphovsrättslig praxis från Högsta domstolen


Program


09.00-09.45 Keynote: The contemporary landscape of transnational emission of protected works. The European Commission tracks down policies for orphan works, collective licensing, distribution of audio-visual works and online dissemination
Maria Martin-Prat, European Commission

09.45-10.30 Swedish copyright policy on extended collective licenses in relation to the Orphan Works Directive, future initiatives within the European Union and national legislation
Annika Malm, Justitiedepartementet
Anders Olin, Justitiedepartementet


10.30-10.55 Kaffe

11.00-11.20 Memorandum of understanding (MoU) on key principles on the digitisation and making available of out-of-commerce works
Jerker Rydén, KB

11.20-11.45 Cross-border extended collective licensing: A solution to online dissemination of Europe's cultural heritage?
Johan Axhamn, Stockholms universitet

11.45-12.10 Regulating collective management organisations. Why and how?
Ben White, British Library

12.10-12.30 Pan-European licensing and a new CMO Directive
Helena Woodcock, Stim

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.15 Rättsliga strategier för att motverka intrång på nätet (graduate response, blockering m.m.) - nationell lagstiftning och praxis. Debatten om nätneutralitet och öppenhet
Daniel Westman, Stockholm universitet

14.30-15.00 EU-domstolens dom i Premier League-målet. Hur påverkas distributionsstrategier och avtalsmarknader?
Lars Johansson, Nord & Co.
Tobias Andersson, Canal


15.00-15.30 Kaffe

15.30-16.00 EU-domstolens nya och kommande praxis om överföring till allmänheten. Påverkas rättsläget i Sverige?
Henrik Bengtsson, Delphi

16.00-16.20 Taube-målet i HD. Tolkning av en upplåtelses omfattning
Lena Frånstedt Lofalk, Nord & Co.

16.45 Avslutning

Fair use in Europe?

Tid: 2011-10-26 18.00
Plats: Nalen, sal Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 350 kr inkl. middag med öl eller vin samt kaffe.
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2011-10-20

Föreningen gästas av professor Bernt Hugenholtz från Amsterdams universitet. Han kommer att diskutera behovet av och det rättsliga utrymmet för ökad flexibilitet i de upphovsrättsliga inskränkningarna.

En ny upphovsrättslag - vårkryssning

Tid: 2011-05-03 kl 16-20
Plats: Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104
Pris: 350 kr (Fördrink, middag med öl eller vin och kaffe). Faktureras i efterhand.
Antal platser: 200
Sista anmälningsdag: 2011-04-26

Upphovsrättsutredning avger snart sitt slutbetänkande och därmed slutar en treårig översyn av upphovsrätten såväl vad gäller innehåll som form.

Den särskilde utredaren Jan Rosén, huvudsekreteraren Annika Malm och utredningssekreteraren Elisabet Rune presenterar helheter och delar av utredningens arbetsresultat.

Teaterskeppet, Skeppsbron 104.

Kl. 16-18 Presentation av utredningen
Kl. 18-20 Kryssning med mat och dryck

Årsmöte 2011

Tid: 2011-03-23 18.00
Plats: Nalen, sal
Pris: 350 kr (För middag med vin. Faktureras i efterhand.)
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2011-03-17

Årsmöteshandlingar i pdf-format (distribueras endast på detta sätt)
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Stims VD Kenth Muldin hålla ett anförande:

Nya utvecklingslinjer för musiklicensieringen

Kommissionen arbetar med ett direktiv för kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter. Vad kan det innebära? Hur ser läget ut just nu i detta arbete? Samtidigt har av Kommissionen och WIPO tagits initiativ till globala registreringar av upphovsrättigheter på musikområdet. Vad kan detta innebära för upphovsrätten? Hur kan framtiden se ut för den kollektiva rättighetsförvaltningen av upphovsrättigheter och närstående rättigheter? Några olika utvecklingslinjer inom och utanför Europa kommer att beskrivas.

Upphovsrättslagen 50 år

Tid: 2010-12-14 15.00
Plats: Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm
Pris: 600 kr (inkl. trerätters middag och vin). Faktureras i efterhand.
Antal platser: 200
Sista anmälningsdag: 2010-12-07

Inbjudan [.pdf]

Ny upphovsrätt – med fokus på avtalslicenser, sanktioner och praxis

Tid: 2010-11-15 9.30-16.30
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Pris: 4 350 kr (föreningen är momsbefriad). OBS! Betalning ska i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528).
Antal platser: 120
Sista anmälningsdag: 2010-11-08

SFU inbjuder till ännu en innehållsrik studiedag om aktuella upphovsrättsliga frågor.

Förmiddagen ägnas åt avtalslicensernas ställning och utveckling, i Sverige och internationellt. Allt större förhoppningar och förväntningar knyts till avtalslicenserna som redskap för att underlätta nya digitala massutnyttjanden av upphovsrättsligt skyddade verk.
• Kan den traditionellt framgångsrika nordiska modellen hävda sig i en europeisk och internationell kontext?
• Kan avtalslicenslösningen användas på nya områden för att möjliggöra användning av t.ex. föräldralösa verk och för att åstadkomma en multiterritoriell licensiering?
• Vad krävs av lagstiftaren och av de parter som ska teckna avtalslicenserna?

Eftermiddagen inleds med fokus på sanktionsfrågor. Under det senaste året har det s.k. ACTA-avtalet varit föremål för en omfattande debatt. Vad innehåller egentligen avtalet och innebär det något nytt i förhållande vad som redan gäller i svensk och europeisk rätt? Även polisens arbete för att motverka upphovsrättsbrott beskrivs.

Under det senaste året har Högsta domstolen och hovrätterna avkunnat flera viktiga domar som belyser gränserna för när bildanvändning på internet kan ske utan rättighetsinnehavarens medgivande. Dessa domar refereras och kommenteras i ett fördrag.

Avslutningsvis belyses den nya radio- och tv-lagens regler om nyhetsrätt. Hur förhåller sig dessa regler till upphovsrätten? Vilken marknadspraxis kan förväntas på området? Kommer vi att få se mer av denna typ av sektorreglering för att balansera den upphovsrättsliga ensamrätten?

Program

09.00 Registrering och kaffe

Avtalslicenser – inom EU och i Sverige

09.30 Is the Nordic Extended Collective Licensing System a Workable Solution for European Mass-Digitisation Projects?
Lucie Guibault, professor, Instituut voor Informatierecht Amsterdam

10.00 Avtalslicens - den helande länken?
Christer Johansson, VD, Bonus Presskopia

10.30 Kaffe

11.00 Upphovsrättutredningen förslag om nya avtalslicenser – en lägesbeskrivning
Jan Rosén, särskild utredare och professor, Stockholms universitet

11.30 De praktiska förutsättningarna för avtalslicenser
Susin Lindblom, förbundsdirektör, Dramatikerförbundet
Jerker Rydén, chefsjurist, Kungl. Biblioteket


12.15 Lunch

Sanktionsfrågor

13.15 ACTA-avtalet och andra aktuella sanktionsfrågor
Stefan Johansson, ämnesråd, Justitiedepartementet
Adrian Engman, rättssakkunnig, Justitiedepartementet


14.15 Polisens utredning av brott mot upphovsrättslagen
Paul Pintér, nationell samordnare för immaterialrättsliga brott, Länskriminalen i Stockholm

14.45 Kaffe

Ny lagstiftning och praxis

15.15 Bildanvändning på internet – aktuella rättsfall
Olle Wilöf, förbundsjurist, Journalistförbundet

15.45 Nyhetsrätt och upphovsrätt – nya radio- och tv-lagens regler
Helene Hillerström Miksche, Senior Legal Counsel, Bird&Bird
Kommentarer av:
Kristina Lidehorn, chefsjurist, TV4
Henrik Grinbaum, chefsjurist, SVT


16.30 Avslutning

Upphovsrättsutredningen

Tid: 2010-05-05 15.00-18.00 med efterföljande middag
Plats: Worlds Trade Center, Manhattan, Kungsbron 1
Pris: Seminarium: 200 kr Seminarium inkl. trerättersmiddag med vin: 600 kr. <b/>FULLTECKNAT! </b>
Antal platser: 112
Sista anmälningsdag: 2010-04-28

Upphovsrättsutredningen har lämnat sitt delbetänkande Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24) till justitieministern.

Betänkandet presenteras vid seminariet av utredaren Jan Rosén, huvudsekreteraren Annika Malm och utredningssekreteraren Elisabet Rune. Därefter följer kommentarer av två paneler samt allmän diskussion. Moderator är Henry Olsson.

15.00 Presentation av förslaget till nytt 3 kap (Allmänna avtalsfrågor)
15.30 Paneldebatt med Kerstin Calissendorff, Högsta domstolen, Sanna Wolk, Stockholms universitet och Stefan Widmark, Mannheimer Swartling
16.00 Allmän diskussion och frågor.
16.15 Kaffe
16.45 Presentation av förslaget till ändringar i 3 a kap ( Avtalslicenser)
17.15 Paneldebatt med Tarja Koskinen Olsson, Olsson-Koskinen Consultning, Lena Frånstedt Lofalk, Nord & Company och Gunnar Karnell, Handelshögskolan
17.45 Allmän diskussion och frågor
18.00 MiddagÅrsmöte 2010

Tid: 2010-03-23 18.00
Plats: Nalen, Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 350 kr (för middag med drycker)
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2010-03-17

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och middag följer ett anförande.

Upphovsrätten under det svenska ordförandeskapet

Under hösten 2009 (den 1 juli - 31 december) var Sverige ordförandeland i EU. Under denna tid ledde Christoffer Démery (kansliråd, Justitiedepartementet) arbetet i rådsarbetsgruppen för upphovsrätt och förde EU:s talan i WIPO. I samband med SFUs årsmöte delar han med sig av sina erfarenheter från ordförandeskapet. Hur arbetade Sverige? Vilka upphovsrättsliga frågor var uppe och hur hanterades dessa? Anders Olin (rättssakkunnig, Justitiedepartementet) deltar också.

Årsmöteshandlingar i pdf-format (distribueras endast på detta sätt)
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m.

Upphovsrätten idag – aktuell rättspraxis och nya affärsmodeller

Tid: 2009-12-14 9-17
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgata 57A
Pris: 4 350 kr (föreningen är momsbefriad). OBS! Betalning ska i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528).
Antal platser: 110
Sista anmälningsdag: 2009-12-07

SFU inbjuder till en studiedag den 14 december 2009 med inriktning på upphovsrättens senaste utveckling i rättspraxis och rättsliga aspekter på nya affärsmodeller.

Under förmiddagen refereras och kommenteras aktuella domar och beslut av såväl svenska som utländska domstolar, EG-domstolen inbegripen, om bland annat verkshöjdskravet, jurisdiktion, informationsföreläggande, medverkansansvar och vitesförbud.

Under eftermiddagen diskuteras nya affärsmodeller och nya tjänster på upphovsrättsområdet. Vilka tjänster efterfrågar kunderna? Vilka rättsliga utmaningar ställs de företag inför som vill utveckla nya tjänster? Krävs förändrade licensieringsstrategier för att utvecklingen ska ta fart? Behövs det lagstiftning för att underlätta för nya tjänster? Vilka arbeten pågår på EU-nivå för att främja nya affärsmodeller och nya tjänster?

Program

09.00-09.30 Registrering

Aktuell rättspraxis

09.30-10.00 Verkshöjden igen - HD och EG-domstolen sätter gränser
Jan Rosén, Stockholms universitet Bilder [.pdf]

10.00-10.30 Jurisdiktionsfrågan vid upphovsrättstvister – aktuell praxis
Lydia Lundstedt, Stockholms universitet

10.30-11.00 Kaffe

11.00-11.40 Pirate Bay, Black Internet och E-phone – rättsliga strategier mot olovlig fildelning
Daniel Westman, Stockholms universitet

11.45-12.45 Lunch

Nya affärsmodeller på upphovsrättsområdet – praktiska exempel, nya initiativ och lagstiftningsbehov

12.45-13.15 Nya affärsmodeller och upphovsrätten – en företagsekonoms perspektiv. Vad krävs för att möta konsumenternas efterfrågan?
Stefan Görling, KTH

13.15-13.35 Spotify – något om det rättsliga arbetet med en ny musiktjänst
Petra Hansson, Spotify

13.45-14.05 Nya avtalslösningar när musikbranschen förändras – 360-gradersavtal m.m.
Staffan Boström, Bird&Bird

14.05-14.25 SVT Play – något om juridiken kring en webb-tv-tjänst
Henrik Grinbaum, SVT

14.30-14.50 Kaffe

14.50-15.05 Nya affärsmodeller för tidningar och böcker
Pontus Schultz, Bonnier

15.05-15.25 Nya rättsliga utmaningar på tidnings- och förlagsområdet
Peter Danowsky, Danowsky & Partners

15.25-15.50 Renforsutredningens förslag för att underlätta lagliga alternativ samt pågående arbeten kring ”orphan works”
Johan Axhamn, Justitiedepartementet Bilder [.pdf]

16.00-16.20 En EU-vid licensiering på musikområdet
Kenth Muldin, STIM

16.20-16.40 Reformarbete på EU-nivå. ”Creative Content in a European Digital Single Market” och andra initiativ
Patrik Hiselius, TeliaSonera

16.40-17.00 Avslutande diskussion

Google Book Search – upphovsrätten och digitaliseringen av böcker

Tid: 2009-10-01 18.00
Plats: Nalen, Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 250 kr (inkl. macka, öl eller vin samt kaffe)
Antal platser: 95
Sista anmälningsdag: 2009-09-26

Googles ambitiösa digitaliseringsprojekt har hyllats för att det gör stora delar av den engelskspråkiga litteraturen sökbar och tillgänglig. Samtidigt har författare och förlag på flera punkter ifrågasatt projektets förenlighet med upphovsrätten. Just nu överväger en amerikansk domstol om den ska stadfästa en förlikning i ett mål där olika rättighetshavare har väckt grupptalan mot Google. Om förlikningen stadfästs kan detta påverka även andra rättighetshavare än de som är parter i målet t.ex. svenska författare.

På föreningens kvällsmöte diskuteras Google Book Search, den pågående processen samt allmänna upphovsrättsliga frågor kring digitalisering av nya och gamla böcker.

Advokat Lena Frånstedt Lofalk, Advokatfirman Cederquist gör en inledande rättslig presentation [.pdf] av det aktuella målet. Därefter följer kommentarer av en panel bestående av:

- Dag Wetterberg, förlagsjurist Bonnierförlagen
- Torbjörn Öström, förbundsjurist Författarförbundet
- Nicklas Lundblad, fil dr. i informatik och medlem av regeringens IT-råd
- Jerker Rydén, verksjurist Kungl. Biblioteket

Årsmöte 2009

Tid: 2009-04-21 18.00
Plats: Nalen, Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 350 kr för middag med vin eller öl samt kaffe. Faktura sänds ut i efterhand.
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2009-04-16

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och middag följer ett föredrag av fd hovrättslagmannen, jur dr hc, Henry Olsson.

Upphovsrätten förr, nu och i framtiden

Det har alltid stormat kring upphovsrätten. Men stormarna har också öppnat för nya möjligheter. Liksom när det gäller finanskrisen krävs samling och koncentration för att finna de bästa lösningarna för den framtida utvecklingen. Hur ter sig upphovsrätten år 2009 ur ett framtidsperspektiv?

Årsmöteshandlingar (distribueras endast på detta sätt)
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse m.m.

Aktuell upphovsrätt – sanktioner, ideell rätt och EG-domstolens inflytande

Tid: 2008-11-14 09.00 - 17.00
Plats: Konferens Spårvagnhallarna, Birger Jarlsgatan 57A
Pris: 4 350 kr (föreningen är momsbefriad). OBS! Betalning skall i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528). Faktura utsänds alltså ej.
Antal platser: 130
Sista anmälningsdag: 2008-11-07

Svenska föreningen för upphovsrätt bjuder in till en studiedag som behandlar aktuella upphovsrättsliga frågor. Förmiddagen behandlar sanktioner vid överträdelse av upphovsrätten. Framför allt diskuteras vad genomförandet av det s.k. sanktionsdirektivet innebär i praktiken. Eftermiddagen ägnas åt den ideella rätten. Vilken är den ideella rättens ställning? Hur kan ideellrättsliga frågor hanteras av avtalsmarknaden? Dessutom analyseras hur EG-domstolen har hanterat upphovsrätten. Går det att skönja några trender?

Program

08.30-09.00 Registrering

09.00 Inledning

09.10 Nya sanktioner i upphovsrätten – vad innebär genomförandet av sanktionsdirektivet?
Johan Axhamn, doktorand, Stockholms universitet

10.10 Intrång online – varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering?
Vad händer i andra länder?
Daniel Westman, doktorand, Stockholms universitet

10.45 Kaffe

11.15 Information om intrångets omfattning, kanaler och försäljning - informationsföreläggande, intrångsundersökning eller edition?
Henrik Bengtsson, advokat, Delphi

11.45 Vitesförbud i upphovsrätten - erfarenheter och utveckling
Tomas Norström, rådman, Stockholms tingsrätt

12.15 Lunch

13.15 Vad vill EG-domstolen med upphovsrätten? Tre aktuella avgöranden
Lars Pehrson, professor, Stockholms universitet

14.00 Den ideella rätten i praxis
Johan Axhamn, doktorand, Stockholms universitet

14.30 Den ideella rätten i en ny teknisk miljö
Alfred Streng, ekonomie doktor, Vasa universitet

15.00 Kaffe

15.30 Den ideella rätten och avtalsmarknaden
Peter Adamsson, advokat, Sandart&Partners

16.00 Paneldebatt om den ideella rättens ställning och framtid
Gunnar Furumo, Klys
Stefan Widmark, Mannheimer Swartling
Peter Adamsson
Alfred Streng
Johan Axhamn


ca 16.45 AvslutningAdvokaten och upphovsrätten

Tid: 2008-06-10 18.00
Plats: Nalen, sal Stacken, ingång David Bagares gata 15
Pris: 250 kr inklusive smörgås, öl/vatten och kaffe. Faktura sänds ut i efterhand.
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2008-06-04

Den som företräder en klient i ett upphovsrättsligt ärende konfronteras med ett antal praktiska frågor. Hur säkerställs att klienten innehar rättigheterna till ett skyddat verk? Hur bör processen organiseras när klienten är kärande respektive svarande? Bör experter användas och i sådana fall till vad? Hur bör media hanteras?

Advokaterna Peter Skoglund, Advokatfirman Delphi, och Peter Danowsky, Danowsky & Partners, kåserar om några av de problem och frågeställningar som ett ombud i ett upphovsrättsligt mål ställs inför.

Årsmöte 2008

Tid: 2008-03-26 18.00
Plats: Nalen, Sal Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 350 kr (inklusive buffémiddag, vin och kaffe)
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2008-03-19

Efter behandlingen av sedvanliga föreningsärenden serveras en buffémiddag med vin eller öl samt kaffe. Till kaffet talar professor Jan Rosén på temat:

Upphovsrätten och andra storheter i EU

Vilken är upphovsrättens placering i EG:s normsystem och hur förhåller sig upphovsrätten till andra rättigheter och skyddsanspråk, såsom värn av personlig integritet? Dessa frågor behandlas i ljuset av EG-domstolens nyligen avkunnade dom i Telefónica-målet (C-275/06,) och andra avgöranden av EG-domstolen från senare år liksom aktuella EG-direktiv.

Nya licensieringsformer för musikrättigheter på nätet

Tid: 2007-11-21 18.00
Plats: Nalen, Stora salen, Regeringsgatan 74 (OBS! LOKALBYTET)
Pris: 350 kr (inklusive buffémiddag, vin och kaffe)
Antal platser: 150
Sista anmälningsdag: 2007-11-14

I spåren av den tekniska utvecklingen och EU-kommissionens nya regelverk om gränsöverskridande rättighetsförvaltning sker nu stora förändringar. STIM har för att möta de nya utmaningarna bildat ett gemensamt bolag med brittiska PRS.

Vad kommer denna utveckling att innebära för rättighetshavare, organisationer och nyttjare av musik? Hur kommer licensieringen av musiktjänster på nätet att gå till? Kommer det t.o.m. bli möjligt att licensiera fildelning?

STIM:s VD Kenth Muldin presenterar de spännande scenförändringarna på musikområdet.

Upphovsrätten på internet – presentation av en utredning

Tid: 2007-09-11 18.00
Plats: Nalen, Sal Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 250 kr inklusive smörgås, öl/vatten och kaffe. Faktura sänds ut i efterhand.
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2007-09-05

Cecilia Renfors har haft regeringens uppdrag att redovisa utvecklingen samt överväga och föreslå åtgärder när det gäller vissa upphovsrättsliga frågor på internet. Hon har särskilt haft i uppdrag att överväga åtgärder för att stimulera utvecklingen av konsumentvänliga lagliga alternativ för tillgång till framför allt musik och film på internet. På föreningens möte presenterar hon utredningen som överlämnas till regeringen veckan innan.

OH-bilder [.pdf]

Årsmöte 2007

Tid: 2007-04-24 18.00
Plats: Nalen, sal Stacken, David Bagares gata 15
Pris: 350 kr för middag inklusive drycker.
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2007-04-17

Mötet inleds med buffémiddag med vin eller öl samt kaffe. Efter behandlingen av sedvanliga föreningsärenden följer ett föredrag av advokat Claes Langenius, Hammarskiöld & Co:

Paneuropeisk licensiering för online-användning
– möjlighet eller hot?


Användningen av musik online har under senare år genomgått en explosionsartad utveckling vilket lett till att EU-kommissionen har förespråkat att det bör finnas en möjlighet till gränsöverskridande rättighetsklarering och insamling för musik online. Detta står i skarp kontrast till det nuvarande systemet som innebär att "collecting societies" genom bilaterala avtal har överenskommit om att begränsa sin rätt att licensiera rättigheter och att acceptera medlemmar från andra stater.

Bilder [.pdf]

Förslag till modernisering av stadgarna

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om vissa ändringar i föreningens stadgar. Förslaget innebär att även utländska medborgare kan bli medlemmar, att det högsta antalet ledamöter i styrelsen utökas samtidigt som suppleantinstitutet avskaffas, att den nyligen inrättade valberedningen stadgefästs samt att kallelser kan skickas med e-post. Därutöver sker en språklig modernisering.

Detta är andra gången som årsmötet föreläggs förslaget till stadgeändring. Förslaget antogs förra året och de nya stadgarna blir gällande om förslaget antas även i år.


Upphovsrätten i praxis och praktik

Tid: 2007-02-01 9-17
Plats: Konferens Spårvagnhallarna, Birger Jarlsgatan 57
Pris: 4 350 kr (föreningen är momsbefriad). OBS! Betalning skall i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528). Faktura utsänds alltså ej.
Antal platser: 120
Sista anmälningsdag: 2007-01-24

• Utvecklingen i lagstiftning och praxis
• Utformning av rättighetsupplåtelser i en digital miljö
• Tolkning av rättighetsupplåtelser


Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU) inbjuder till en studiedag som behandlar aktuella frågor inom upphovsrätten. Studiedagen öppnas av den nya justitieministern Beatrice Ask eller av statssekreteraren Magnus G Graner. Studiedagen är inriktad dels på den utveckling av upphovsrätten som sker i lagstiftning och praxis, dels på rättighetsupplåtelser i en ny teknisk miljö.

Den första delen av studiedagen behandlar ny lagstiftning på området samt aktuella lagstiftningsärenden nationellt, regionalt och internationellt. Därutöver behandlas upphovsrättslig praxis i tre olika hänseenden. I och med den omfattande harmoniseringen av upphovsrätten inom EU blir EG-domstolen en allt viktigare uttolkare av upphovsrätten, något som uppmärksammas. Inte sällan prövas upphovsrättsliga frågor – direkt eller indirekt – i andra organ än allmän domstol, t.ex. MD och AD, och det finns anledning att undersöka hur denna tillämpning tar sig ut. Slutligen diskuteras konsekvensen av de domar om upphovsrättsintrång genom fildelning som avkunnats under det senaste året.

Studiedagens andra del handlar om rättighetsupplåtelser i en ny teknisk miljö. Ämnet behandlas både ur ett avtalsskrivningsperspektiv och ur ett tolkningsperspektiv. I en inledande session kommer flera talare beröra praktiska frågor kring utformningen av rättighetsupplåtelser. I detta sammanhang berörs bland annat betydelsen av teknisk förståelse samt strategiska frågor för licensgivare och licenstagare vid upplåtelser. Därefter diskuteras tolkningen av befintliga rättighetsupplåtelser. Fokus riktas i denna del särskilt mot den s.k. specifikationsprincipen och möjligheterna att intolka ett underförstått samtycke till vissa utnyttjanden i en digital miljö.

Program

09.00 Registrering

09.30 Öppningsanförande
Beatrice Ask, Justitieminister, alt. Magnus G Graner, statssekreterare

TEMA 1: Utvecklingen av lagstiftningen och i praxis

09.45 Ny och kommande lagstiftning inom upphovsrätten
Henry Olsson, jur dr hc

10.30 EG-domstolen och upphovsrätten
Ulf Bernitz, professor, Stockholms universitet

10.55 Kaffe

11.15 Upphovsrätten i annan än allmän domstol
Jan Rosén, professor, Stockholms universitet

11.45 Fildelning i domstolarna – bevisfrågor och konsekvenser
Daniel Westman, doktorand, Stockholms universitet

12.15 Lunch

TEMA 2: Avtalsskrivning och avtalstolkning i en ny teknisk miljö

13.15 Rättighetsupplåtelser i en ny teknisk miljö
• Ensamrätten som grund för upplåtelser
• Betydelsen av teknisk förståelse vid avtalsskrivandet
• Strategier kring rättighetsupplåtelser i en digital miljö
• Licengivar- och licenstagarperspektiv

Peter Danowsky, advokat, Danowsky & Partners
Staffan Boström, advokat, Bird&Bird
Helene Hillerström Miksche, chefsjurist, TV4
Lars Henriksson, jurist, STIM


14.45 Kaffe

15.15 Specifikationsprincipen
Per-Jonas Nordell, professor, Handelshögskolan i Stockholm

16.00 Underförstådda licenser till utnyttjanden i en digital miljö
Ole-Andreas Rognstad, professor, Universitetet i Oslo

16.45 Avslutning

Inbjudan i pdf-format.

Databasskydd

Tid: 2006-10-09 18.00
Plats: Nalen, Sal Stacken, ingång David Bagares gata 15
Pris: 350 kr (inkl. buffémiddag, vin eller öl samt kaffe). Faktureras i efterhand.
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2006-10-03

49 § upphovsrättslagen innehåller dels den gamla katalogregeln, dels det nya sui generis-skyddet för databaser som följer av EG:s databasdirektiv. I föredraget belyses den närmare innebörden av sui generis-skyddet, främst mot bakgrunden av ett antal domar från EG-domstolen. Därefter diskuteras om det är förenligt med EG-rätten att ge katalogskyddet fortsatt tillämplighet på det sätt som den svenska lagstiftaren gjort.

Jur.kand. och civ.ek Johan Axhamn är verksam som doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har nyligen utkommit med boken ”Sui generis-skydd för databaser” på MercurIUS Förlag.


Tillämpad upphovsrätt

Tid: 2006-05-09 09.30-17.00
Plats: Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm
Pris: 4 350 kr (föreningen är momsbefriad). OBS! Betalning skall i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528). Faktura utsänds alltså ej.
Antal platser: 140
Sista anmälningsdag: 2006-05-04

Tillämpad upphovsrätt
• Handhavande av rättigheter
• Aktioner mot intrång
• Sverige och EuropaTillämpad upphovsrätt är en förpliktande rubrik för den studiedag som SFU arrangerar den 9 maj 2006. Rubriken ger utrymme för en mängd infallsvinklar på aktuell upphovsrätt. Ett nödvändigt urval har skett på följande sätt. Den övergripande avsikten är förstås att presentera sådant som har betydelse för hantering av upphovsrätt i den juridiska vardagen, särskilt i intrångssituationer, för genomdrivande av rättigheter men också för förvaltning av rättsinnehavarnas positioner och uppbörd av ersättningar på grundval av upphovsrätt. Tanken är också att vinna närhet till den senaste utvecklingen inom EU och att pröva kommissionens aktuella strategier. Studiedagen har därför indelats i två avdelningar.

Den första delen, som kommer att hållas på engelska, tar avstamp i Tilman Lüders presentation av EU-kommissionens aktiviteter för reformering av upphovsrätten. Det rör sig här främst om kollektiva former för rättighetskontroll och licensiering i internationell miljö, med bäring bl a på utföranderättssällskapens verksamheter och rättighetshantering inom radio och TV.

Studiedagens andra del, den hålls på svenska, rör praktiskt betydelsefulla frågor som aktualiseras vid intrång i upphovsrätt. Valet av ämnen har skett dels för att nå klargöranden om sådant som i särskild mån uppfattas som angeläget idag, såsom intrång on-line, i databaser eller eljest i nätmiljön, och dels för att fånga upp generellt betydelsefulla spörsmål, såsom behovet av bevissäkring, om särhållningen mellan avtalsbrott och upphovsrättsintrång och om bestämning av ersättning för lidande eller annat förfång vid upphovsrättsintrång.Program

09.00 Registrering


09.30 Introduktion
Jan Rosén, professor, Stockholms universitet

TEMA 1: HANDHAVANDE AV RÄTTIGHETER

09.45 Reformation of Copyright
- The 2005 online music recommendation
- WIPO Broadcasters Treaty
- Possible reform of cross-border levy administration
Tilman Lüder, Head of unit copyright and knowledge-based economy, EU Commission

10.30 Sweden and its Dependence on the Outside World
Jur. dr. hc. Henry Olsson, Justitiedepartementet

10.40 Kaffe

11.00 Collective Performing Rights Management
Kenth Muldin, Managing Director, STIM

11.30 Levy Administration
Gun Magnusson, Managing Director, COPYSWEDE

11.50 A Broadcasters Perspective
Helene Hillerström Miksche,Chief Company Lawyer, TV4

12.15 Lunch

TEMA 2: AKTIONER VID UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG

13.15 Effektivare bekämpning av immaterialrättsintrång – regeringens nya åtgärder
Christine Lager, departementsråd, Justitiedepartementet

13.45 Intrång online – särskilt om internetoperatörers roll
Daniel Westman, doktorand, Stockholms universitet

14.15 Praktiska åtgärder vid upphovsrättsintrång: Varningsbrev, bevissäkring m.m.
Henrik Bengtsson, advokat, Advokatfirman Delphi & Co

14.45 Kaffe

15.15 Databasintrång
Gabriel Lidman, advokat, Advokatfirman Cederquist

15.45 Avtalsbrott eller upphovsrättsintrång?
Peter Danowsky, advokat, Danowsky & Partners

16.15 Ersättning för lidande eller annat förfång vid upphovsrättsintrång
Magnus Tonell, förhandlingsansvarig jurist, ALIS

16.45 Avslutning

Årsmöte 2006

Tid: 2006-04-03 18:00
Plats: Nalen, Stora salen, Regeringsgatan 74 <b/> OBS LOKALBYTET</b>
Pris: 350 kr (för middagen). Faktureras i efterhand.
Antal platser: 200
Sista anmälningsdag: 2006-03-27

Mötet inleds med buffémiddag med vin eller öl samt kaffe. Efter behandlingen av sedvanliga föreningsärenden följer en paneldiskussion under temat:

Upphovsrätt och yttrandefrihet – privaträtten i en konstitutionell kostym. Frågor som aktualiseras efter Alfons Åberg-domen, men även andra som rör grundlagsskyddad yttrandefrihets avgränsning mot upphovsrättslig ensamrätt.

I panelen deltar Jan Rosén, ordförande, Hans-Gunnar Axberger och Gunnar Petri.

OBS! NY LOKAL PÅ NALEN: STORA SALEN, REGERINGSGATAN 74.

Förslag till reviderade stadgar [.pdf]

Artikel om "Copyright and Freedom of Expression" av Jan Rosén [.doc]

Creative Commons – något nytt och nyttigt för upphovsmän och användare?

Tid: 2005-11-29 18.00
Plats: Nalen, sal Harlem, Regeringsgatan 74
Pris: 300
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2005-11-22

Creative Commons är en organisation som genom att tillhandahålla en rad enkla standardlicenser för upphovsrättslig licensiering försöker skapa en ”allmänning” av fritt tillgängligt material som andra t.ex. kan bygga vidare på för att skapa nya verk. Tanken kan sägas vara att med hjälp av avtal underlätta för nytt skapande och nyttjande som således knyter an till och bygger vidare på redan skapade verk.

Licenserna avser att förenkla tillvaron för såväl upphovsmän som nyttjare av skyddade prestationer och har fått en ganska stor spridning, särskilt för vissa verkstyper, inte minst när det gäller prestationer som görs tillgängliga på nätet. I förhållande till svensk upphovsrätt och svenska organisationer för kollektiv rättighetshanterings sätt att arbeta kan licenserna emellertid skapa vissa problem som måste analyseras närmare.

Mathias Klang som är forskare rättsinformatik vid Göteborgs universitet och som leder det svenska arbetet med Creative Commons talar på mötet.

Länk till Creative Commons

Bilder från presentationen i pdf-format

Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt

Tid: 2005-10-03 18.00
Plats: Nalen, sal Stacken, ingång David Bagares gata 15
Pris: 350 kr inklusive buffemiddag och dryck (faktureras i efterskott)
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2005-09-26

I en ny artikel i NIR gör förbundsjurist Tobias Eltell, SAMI, och docent Marcus Radetzki, Örebro universitet, en genomgång av skadebedömningar vid upphovsrättsintrång med utgångspunkt i en traditionell skadeståndsrättslig metod. Författarna kommer till föreningens kvällsmöte och utvecklar sina tankar. Med utgångspunkt i deras prestation inbjuds mötesdeltagarna till en mer framåtblickande diskussion om vilken väg som är den rätta för de upphovsrättsliga skadestånden.

Årsmöte 2005

Tid: 2005-03-10 18.00
Plats: Nalen, sal Stacken, David bagares gata 15
Pris: 350 kr (faktura sänds ut i efterskott)
Antal platser: 90
Sista anmälningsdag: 2005-03-03

Mötet inleds med buffémiddag med vin eller öl samt kaffe. Efter behandlingen av sedvanliga föreningsärenden följer ett föredrag:

Skyddet för design – inom och utom upphovsrätten
Jur kand Peter Adamsson

Under senare år har det upphovsrättsliga rampljuset varit riktat mot digitalisering och dess rättsliga konsekvenser. Detta har inneburit att praktiskt betydelsefulla frågor kring skyddet för fysiska produkters form hamnat lite i skymundan. Föredraget behandlar upphovsrättens betydelse för skyddet av design och detta skydds relation till andra skyddsformer. Besvärliga gränsdragningar kring t.ex. form-funktion och en konkret form-koncept belyses med hjälp av praxis från allmänna domstolar och från Svensk Forms Opinionsnämnd.

Peter Adamsson är verksam vid Sandart & Partners Advokatbyrå samt som sekreterare i den utredning som för närvarande ser över lärarundantaget. Han är dessutom ordförande i Föreningen Svensk Forms Opinionsnämnd.´

Bilder i pdf-format

Nyheter inom upphovsrätten

Tid: 2004-12-03 9.30-16.30
Plats: Konferens Spårvagnshallarna
Pris: 3700 kr (föreningen är momsbefriad). OBS! Betalning skall i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528). Faktura utsänds alltså ej.
Antal platser: 120
Sista anmälningsdag: 2004-11-24

Aktiviteten inom upphovsrätten fortsätter att vara hög. På studiedagen behandlas bland annat den senaste utvecklingen inom den internationella upphovsrätten och denna utvecklings betydelse för svenska förhållanden.

Inom WIPO- och WTO-samarbetena blåser delvis nya vindar och det finns grupper som är öppet kritiska till det upphovsrättsliga systemet och dess effekter. Vad är det som är på gång och vad kommer det att innebära för Sverige?

I våras antogs det s.k. enforcement-direktivet. Direktivet ställer bl.a. krav på att medlemsstaternas lagstiftning innehåller vissa sanktioner, möjligheter till interimistiska åtgärder och rätt att kräva information vid upphovsrättsligt intrång. Vilka är förutsättningarna för Justitiedepartementets arbete med genomförandet och vilka krav kan ställas på eventuell ny lagstiftning?

Organisationerna för rättighetsförvaltning fortsätter att mot bakgrund av EG:s konkurrensregler väcka kommissionens intresse. Flera ärenden är under behandling och kommissionen har även lämnat ett s.k. meddelande i vilket principiella synpunkter diskuteras. Vilket är det aktuella läget och hur påverkas de svenska organisationerna?

Kommissionen har intresserat sig för bland annat Sveriges genomförande av uthyrnings- och utlåningsdirektivet och de svenska reglerna om s.k. biblioteksersättning. Det har ifrågasatts om ersättningar till utländska rättighetshavare hanteras på ett korrekt sätt. Vad kan detta komma att innebära?

Upphovsrätten utvecklas även i rättspraxis. På studiedagen redovisas och analyseras några av de viktigare rättsfallen från senare år.

Program
09.00-09.30 Kaffe och avprickning

09.30-09.45 Inledning
Jan Rosén

09.45-10.15 Öppet motstånd mot immaterialrättssystemet? Betydelsen för svensk och internationell upphovsrätt
Henry Olsson

10.15-10.40 Kaffe- och fruktpaus

10.40-11.20 Ersättning vid uthyrning och utlåning. Kommissionens kritik mot biblioteksersättningen
Göran Söderström
John-Erik Forslund


11.30-12.30 Rättighetsadministration och konkurrens - den senaste utvecklingen
Dan Eklöf
Christer Johansson12.30-13.30 Lunch

13.30-14.45 Enforcement-direktivets genomförande
Stefan Johansson Bilder i pdf-format
Ulf Isaksson

14.45-15.10 Kaffe

15.10-16.30 Upphovsrättens utveckling i rättspraxis
Jan Rosén
Kerstin Calissendorff


Medverkande
Prof. Jan Rosén, Stockholms universitet
Jur. dr. hc. Henry Olsson, Justitiedepartementet
Hovrättsassessor Stefan Johansson, Justitiedepartementet
Advokat Ulf Isaksson, Danowsky & Partners
Jur. dr. Dan Eklöf, Stockholms universitet
VD Christer Johansson, Bonus Presskopia
Hovrättsassessor Göran Söderström, Justitiedepartementet
Direktör John-Erik Forslund, Sveriges författarförbund
Justitieråd Kerstin Calissendorff, Högsta domstolen

Inbjudan i pdf-format.

Upphovsrättens möte med fildelningen

Tid: 2004-10-19 18.00
Plats: Nalen, sal Stacken, ingång David Bagares gata 15
Pris: 350 kr inklusive buffémiddag, vin och kaffe. Faktura sänds ut.
Antal platser: 85
Sista anmälningsdag: 2004-10-12

Under de senaste åren har fenomenet peer-to-peer (fildelning) givit upphov till en omfattande diskussion bl.a. om upphovsrätten. Föreningens sekreterare Daniel Westman inleder genom att beskriva den bakomliggande tekniken, de rättsliga frågor som aktualiseras och några av de åsikter som förts fram i den allmänna debatten. Därefter ges det tillfälle till diskussion.

SFU 50 år

Tid: 2004-04-27 15.00
Plats: Sjöhistoriska museet och Villa Källhagen
Pris: 900 kr OBS! Betalning skall i samband med anmälan ske till föreningens postgiro (47 48 45 - 5) eller bankgiro (5206 - 2528). Faktura utsänds alltså ej.
Antal platser: 115
Sista anmälningsdag: 2004-04-07

Svenska Föreningen för Upphovsrätt bildades den 27 april 1954, en tidpunkt vid vilken starkt behov fanns för att fånga upp efterkrigstidens alltmer accelererade intresse för upphovsrätt såväl ur ett svenskt som ett internationellt perspektiv och att erbjuda ett forum för information och diskussion om rättsskydd för litterära och konstnärliga skapelser och om de dåmera ännu ganska outvecklade närstående rättigheterna. Bernkonventionen hade nyligen reviderats, i Bryssel 1948, Världskonventionen om upphovsmannarätt hade signerats i september 1952 och ett utkast till en internationell konvention om skydd för utövande konstnärer, tillverkare av fonogram samt radioföretag hade framlagts år 1951. Ett nordiskt samordnat lagstiftningsarbete var på gång för att kring 1960 resultera i de stora alltjämt gällande nationella upphovsrättslagarna.

Oerhört mycket har hänt under det halvsekel som SFU erbjudit en arena för samtidens meningsutbyten om upphovsrätten och dess närstående rättigheter. Dessa rättsområden har alltid varit hårt kopplade till samhällsutvecklingen i stort och särskilt till den tekniska utvecklingen. De senaste decenniernas exempellösa dynamik i tekniskt hänseende har både utmanat vedertagen normbildning och stimulerat till den imponerande rättsutveckling som skett. Gemenskapsrättens framväxt och den förändrade världsbilden är andra dynamiska faktorer. SFU har varit ett forum för att spegla denna spännande process i alla dess skeden och ur många perspektiv, inte minst genom ambitionen att erbjuda en dörr till den internationella scenen.

SFU:s femtioårsdag skall vederbörligen firas! Den 27 april 2004 sker det genom en rad föredrag som belyser olika sidor av upphovsrättens utveckling och genom en festmiddag på Villa Källhagen, den restaurang där SFU:styrelse höll sitt konstituerande möte precis femtio år tidigare.

15.00-18.00 Föredrag
Introduktion
Professor Jan Rosén

Upphovsrätten ur ett politiskt perspektiv
Statssekreterare Dan Eliasson

From Berne to nowadays: Copyright, a work in progress
Président de l’ALAI, Professor Victor Nabhan

Upphovsrätten i domstolarna
Justitieråd Kerstin Calissendorff

Upphovsrättens fall och uppgång
Jur Dr Henry Olsson

Upphovsrätten och dess intressenter
Fd generaldirektör Gunnar Petri

Att åldras i skönhet - SFU 50 år
Professor em. Gunnar Karnell

18.00- Middag på Villa Källhagen

Ladda ner fullständig inbjudan i pdf-format här!

Årsmöte 2004

Tid: 2004-03-23 18.00
Plats: Nalen, sal Harlem, Regeringsgatan 74
Pris: 350 kr
Antal platser: 75
Sista anmälningsdag: 2004-03-17

Mötet inleds med buffémiddag med vin eller öl samt kaffe. Efter behandlingen av sedvanliga föreningsärenden följer ett föredrag:

Folklore: an old topic – still new attempts!
jur dr Silke von Lewinski
Max-Planck-Institut, München


Sedan länge, men i stigande omfattning under de allra senaste åren, har rests krav på rättsskydd eller ersättningnormer för ”ursprunglig kunskap”, ett fenomen som inte bara omfattar konstnärliga prestationer utan även kan röra innovationer och tekniska lösningar. Folklore är en del av detta komplex och har bl a kommit till uttryck i artikel 2(a) i 1996 års WIPO-fördrag WPPT och i förslaget till implementering av Infosocdirektivet, Ds 2003:35. Silke von Lewinski har arbetat med dessa frågor på internationell bas och ger oss såväl en helhetsbild som detaljkunskaper och utvecklingslinjer. Vilka är vinnarna? Vem skall betala? För vad?

Straffrättsligt skydd för tekniska skyddsåtgärder - behov, möjligheter och konflikter

Tid: 2003-11-25 18:00
Plats: Nalen, sal Stacken, ingång David Bagares gata 15.
Pris: 300 kr inkl. buffémiddag med vin eller öl (faktureras i efterskott)
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2003-11-21

Infosocdirektivet kräver införande av ett särskilt skydd såväl mot kringgående av tekniska skyddsåtgärder som framställning eller marknadsföring av tjänster eller produkter som syftar till sådant kringgående. Hur bör dessa bestämmelser utformas mot bakgrund av den kontinuerliga teknikutvecklingen, de särskilda problemen med tillgängliggöranden i nätverksmiljön, dynamiska marknadsförhållanden och möjligheter till avtalslösningar? Behövs lagstiftarens stöd för en straffsanktionerad accesskontroll?

Maria Martin-Prat, IFPI London, introducerar problematiken och därefter följer diskussion.

Ny lagstiftning om upphovsrättens avtal

Tid: 2003-10-23 18.00
Plats: World Trade Center, ”Manhattan”, Kungsbron 1.
Pris: 300 kr
Antal platser: 80
Sista anmälningsdag: 2003-10-20

Upphovsmännens och utövande konstnärernas ställning på avtalsmarknaden är åter i fokus. Vissa debattörer har menat att den obalans som råder mellan ursprungliga rättighetsinnehavare å ena sidan och producenter och medieföretag å andra sidan ofta gör att de ursprungliga rättighetsinnehavarnas villkor blir oskäliga. Mot denna bakgrund antogs för drygt ett år sedan i Tyskland "Lagen till stärkande av upphovsmäns och utövande konstnärers avtalsmässiga ställning".

Professor Annette Kur från Max-Planck-institutet i München talar om den nya lagstiftningen och dess effekter på avtalsmarknaden. Finns här förebilden för en revision av svensk upphovsrätt?

OH-bilder finns här! (i pdf-format)

Den nya upphovsrätten - SFU:s studiedag

Tid: 2003-06-17 Klockan 9-17
Plats: World Trade Center
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2003-06-10

Den svenska upphovsrätten står inför en synnerligen omfattande revision. I maj 2001 antogs EG:s s.k. infosoc-direktiv om upphovsrätten och vissa närstående rättigheter i informationssamhället. Ett första steg i arbetet med att genomföra direktivet i svensk rätt tas i juni då justitiedepartementet presenterar en departementspromemoria med förslag till revidering av den svenska upphovsrättslagen. Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU) har glädjen att kunna inbjuda till en studiedag där justitieminister Thomas Bodström med medarbetare från departementet presenterar förslaget. En paneldebatt fungerar därefter som avstamp inför remissomgången.

Inbjudan/program (.pdf)


Årsmöte 2003

Tid: 2003-03-17 kl. 18.00.
Plats: Nalen, sal Stacken, ingång David Bagares gata 15.
Pris: 300 kr
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2003-03-10

Mötet inleds med buffémiddag med vin eller öl samt kaffe. Efter behandlingen av sedvanliga föreningsärenden följer ett föredrag:

Vad är skäligt? Vad är rimligt?
Upphovsrättsliga ersättningsbestämningar

Prof. em. Gunnar Karnell

Upphovsrätt och internationell privaträtt

Tid: 2003-01-29 kl. 18.00.
Plats: A-studion (SAMI), Döbelnsgatan 3.
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2003-01-10

Under de senaste årtiondena har en snabb utveckling mot en global marknad för upphovsrättsligt skyddat material ägt rum. Denna utveckling aktualiserar bl.a. komplicerade frågor kring domsrätt och lagval, vars lösning måste sökas i flera olika regelkomplex.

Talar gör Stig Strömholm, professor emeritus och tidigare rektor vid Uppsala universitet. Han har publicerat en lång rad rättsvetenskapliga arbeten om upphovsrätt bl.a. den stora monografien Upphovsrätt och internationell privaträtt (Norstedts Juridik 2001).

Fri programvara och öppen källkod

Tid: 2002-11-05 kl. 18.00
Plats: Harlem (i Nalen), Regeringsgatan 74.
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2002-10-20

I samband med utveckling och distribution av datorprogram talas allt oftare om fri programvara (free software) och öppen källkod (open source) som alternativ till ensamrätt. Föreningen har bett Mikael Pawlo tala om dessa företeelser, hur de förhåller sig till den upphovsrättsliga regleringen och om de har någon relevans även för andra typer av verk än datorprogram.

Mikael Pawlo är verksam vid Advokatfirman Lindahl. Han är dessutom en av personerna bakom webbplatsen Gnuheter som behandlar fri programvara.

OH-bilder finns här! (i pdf-format)

Mikael Pawlos artikel i NIR 2002 s. 380 ff. om fri programvara finns här! (i pdf-format)

Upphovsrätten mot nya mål - SFU:s studiedag

Tid: 2002-06-11 -
Plats: Konferens Spårvagnshallarna
Antal platser: 100
Sista anmälningsdag: 2002-05-30

Konferens Spårvagnshallarna Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm
Program finns här! (i pdf-format)

Aktuellt


Föreningen fyller 70 år! Vi firar detta den 23 april med jubileumsanföranden och festligheter på Nalen. Kvällen inleds med årsmöte. Anmäl dig här.


Den 3 juni 2024 äger föreningens våravslutning rum. Som vanligt blir det eftermiddagsseminarium, drink och middag på Skeppsholmen.


Det XIX:e nordiska upphovsrättssymposiet äger rum i Danmark den 26-27 september 2024. Ur programmet: AI, DSM i nationell rätt samt rättsutvecklingen i de nordiska länderna. Mer information kommer.


Webinar: Copyright protection of works of applied art: (radical) change or continuity? Read more.


Föreningens valberedning meddelar att den är igång med sitt arbete. Om du har synpunkter eller förslag kontakta gärna Malin Allard, Mathias Willdal eller Mikaela Zabrodsky.

Tidigare nyheter >>