Styrelsen


Professor Jan Rosén, ordförande
Direktör Stephan Carlsson
Advokat Peter Danowsky
Professor em. Gunnar Karnell
VD Kenth Muldin, Kassör
Advokat Helene Hillerström Miksche
Doktorand Daniel Westman, sekreterare
Chefsjurist Henrik Grinbaum
Förbundsdirektör Susin Lindblom
Advokat Lena Frånstedt Lofalk
Jur doktor Johan Axhamn
Styrelsen 2012. På bilden saknas: Kenth Muldin, Stephan Carlsson, Johan Axhamn och Per Jonas Nordell (adjungerad ledamot). Med på bilden är även Henry Olsson (hedersmedlem). Foto: Staffan Westerlund

Hedersledamöter

Justitierådet Torwald Hesser (avliden 2004)
Professor Seve Ljungman (avliden 1999)
Direktör Hans Nordmark (avliden 2011)
Jur kand Torsten Halén
Professor emeritus Stig Strömholm
Fd hovrättslagman, Jur dr hc Henry Olsson

 

© 2002, Svenska föreningen för upphovsrätt - SFU, daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se
Producerad av www.eddy.se, info@eddy.se
Senast ändrad: 2017-03-17